Projekt:Wikipedia i utbildning 2015/Ansökan om flippklipp

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Verktyg för att ladda upp flippklipp externt för att göra det enklare. Via Labs och kopplat till Holgers videokonverteringsverktyg. Vi måste be Holger visa koden så att vi kan göra en uppskattning om tidsåtgång innan vi börjar med en ansökan.

Då kan man ha drop down-menyer för kategorierna och en "renare" arbetsyta.

Kan antingen göras hårdkodat endast för flippklipp, eller ett mer flexibelt system för olika typer av videoklippsuppladdningar (typ "Wiki Loves Monuments Videos") där det finns ett admininterface. Om det går att göra programmet mer flexibelt och bredda användningsområdet så att det fungerar för aktiviteter i stil med "Wiki Loves Monuments Video" så går det ju att argumentera för kopplingen till Wikipedia och värdet av fler videos där. Är utvecklingen bara värdefullt för flippklipp-projektet (som ju är rätt frikopplat från våra andra projekt) så får kostnaden inte bli för hög då det skulle gå att använda andra plattformar för uppladdning av cc-material.

Varför vi ska stödjas

  • Flera intresserade lärare kopplade till arbetet.
  • Vi har obegränsat utrymme och bandbredd.
  • Vi har aktivt projekt och redan flera exempel.
  • En färdig struktur på Commons (alt. Wikibooks) på plats.
  • Ett arbete med att samla in material från andra sidor (genom Stefans arbete).
  • Kopplat till vårt OED-projekt.