Projekt:Wikipedia i utbildning 2015/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
4111 Fas: avslutad Ansvarig: Sara
Finansiering: Beslut:
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
Budgetkod: Budget: Delmål:
 • 2 Wikipediautbidlningar för pedagoger
 • 1 handledande material för studerande
 • 10 klasser i utbildningsprogrammet
 • 5 resurser för öppen utbildning
 • 50 nya skribenter på Wikibooks/Wikiversity.
 • 50 nya lärare i nätverketTidplan:
Ledningsrapport: 
Status per 2015-10-22 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • 3 Wikiversity workshop med International Training Program, DSV SU, 90 deltagare.
 • Webinar med Linnéuniversitetet och med ONL-kursen för lärare i högskolan, och med SKL.
 • Open Badges för 2015 är designade och börjat utfärdas.
 • Samarbetet med LR genomfört och datum bestämda för fler tillfällen hösten 2015.
 • 4 workshops gymnasielärare Stockholm Stad.
 • Deltagit på genomgång av studenttexterna från 40 studenter på SLU/UU och två lärare.
 • Planerad utbildning på SU 4/12.
 • 9 klasser har hittills använt sig av kurssidefunktionen på svwp +3 klasser som deltagit utan kurssida.
 • Två bekräftade lärare på Wikimini.
 • ca 90 nya skribenter på Wikiversity
 • Som mest 45 aktiva på Wikimini under oktober. 29 nyskapade konton under november månad på Wikimini.
 • Uppskattad ökning med 40 lärare i nätverket.
 • 1 handledande material för studerande skapat.
 • 1 OER på enwikiversity och 1 OER svwikiversity och 1 wikibooks/wikivoyage.
 • Utbildningen med pedagoger på Lunds universitet har ställts in pga för få anmälda.
 • Utbildningen med gymnasielärare i Stockholms stad har skjutits på framtiden pga ny personal.
 • Budget 320 000,00 kr
 • Aktuell 49 562,50 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Det finns en risk med Wikimini, att inte kunna avgöra vilka aktiviteter som är från skolklasser och inte.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: