Projekt:Wikipedia i utbildning 2017/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 173103 Ansvarig Sara
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 169 500 kr 
Egen 18 000 kr 
Total: 187 500 kr
Interna mål
 • T.1.2 - 100/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.1.3 - 15/15 kurser i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - 4/15 organisationer licensierar sitt material fritt.
 • T.2.2a - Deltagande på minst 3/10 nya evenemang.
 • G.1.1b - Stöd ges till minst 5/100 wikimedianer och dylika.
 • G.2.1 - Redigering från 90/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2b - Uppdatera 10/24 int. nyhetsbrev på månadsbasis. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-01-08 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Workshop för lärare på SU med Centrum för universtslärarutbildningen. Del av förberedelse för gemensam ansökan.
 • Deltagande på kulturarvsprogrammet på SU som förberedelse för Art&Feminsim under vårterminen och ytterligare samverkan.
 • Genomfört utbidlningsprogram med Karlstads universitet om ca 200 studenter.
 • Förnyat avtal om samarbete med Lärarnas Riksförbund.
 • Deltagit som föreläsare i den digitala kursen ONL för pedagoger inom högskolan.
 • Omgång 2 Nordiska museets utbildningsprogram är uppstartat.


För utförda aktiviteter, se: Aktivitetslogg

 • T.1.3 - 12 kurser har deltagit i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.2a - Deltagande har skett på 3 nya evenemang.
 • M.2b - 4 int. nyhetsbrev har uppdaterats på månadsbasis.
 • G.2.1 - Redigering från 151 unika underrepresenterade användare har skett.
 • T.1.2 - 120 identifierade ämnesexperter har bidragit.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Målet om 15 kurser kommer inte att nås under 2017. Det beror delvis på att en återkommande lärare som hållt kurser både på Uppsala universitet och SLU inte gör det denna höst. En annan återkommande kurs genomför sitt Wikpediaprojekt, dock helt utan stöd från WMSE denna gång, vilket är ett gott tecken.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen