Projekt:Wikipediaambassadörer 2014/Kursmaterial

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Anteckningar för diverse uppdateringar

Online kursen som finns för Wikipediaambassadörer på Wikiversity behöver uppdateringar, främst i redigeringsavsnittet som inte nämner Visual Editor.

Det här är en yta för att klippa och klistra

Ur del D: Att välja rätt artiklar att arbeta med gör en stor skillnad när studenter och elever arbetar på Wikipedia. Det finns framförallt två sätt att välja artiklar för uppgifter inom utbildning:

 • Studenter eller elever väljer artiklar som de är intresserade av att arbeta med. Det här ger dem en känsla av ägandeskap och motivation för uppgiften. Pedagogen godkänner valet av artiklar innan uppgiften påbörjas.
 • Pedagogen förbereder en lista av lämpliga icke-existerande artiklar eller stubbar till studenterna eller eleverna som de kan välja från. Om det finns möjlighet kan pedagogen ta hjälp av en erfaren Wikipedian för att skapa listan. Även om detta kräver mer förberedelse kan det göra att studenterna eller eleverna snabbare kommer igång med sitt skrivande.

Bra artikelval på Wikipedia.
Välj:

 • Väletablerade ämnen som inte är omskrivna
 • Bristfälliga, korta artiklar

Mindre bra artikelval på Wikipedia.
Undvik:

 • Breda ämnen av hög kvalitet

Kontroversiella ämnen

 • Ämnen som saknar litteratur/källor

Uppsatsliknande namn

Case Study

Syfte & Mål

Magnus beskriver sitt syfte och mål med att på olika kurser låta studenter redovisa genom Wikipediaförfattande.


Syfte

 • Att inspirera och motivera; det är spännande att skriva för en större publik, och kursdeltagare får en anledning att kontrollera fakta bättre och vara mer precisa i sina formuleringar.
 • Att ge möjlighet till mer återkoppling än vad kursdeltagarna kan få från lärare och kurskamrater; andra Wikipediaanvändare kan efterhandsredigera i kursdeltagarnas artiklar vad gäller terminologi och innehåll, och kan ge värdefulla synpunkter på struktur och källor som studenterna måste åtgärda eller bemöta innan kursens slut.
 • Att studenter och lärare tillsammans ska författa kursmaterial som är mer aktuellt än kursboken.
 • Att förmedla en sund källkritisk hållning till Wikipedia
 • Att utgöra inledande instuderingsuppgift till ett ämne, inför senare projektuppgift och/eller salstentamen.


Lärandemål

Studenten ska efter uppgiften:

 • förstå wikiprocessen, och därmed
 • kunna källkritiskt värdera vad som är trovärdigt och mindre trovärdigt på Wikipedia.
 • kunna källbelägga påståenden med auktoritativa källor inom kursens ämnesområde.
 • kunna definiera aktuella begrepp inom kursens ämne, och relatera dem till varandra.

Att utveckla kurser om Wikipedia

År 2009 och 2010 gav vi på Mittuniversitet världens - vad jag vet - första universitetskurs som bara handlar om wikier och Wikipedia. Kursen hette Wikipedia – författande, trovärdighet och teknik. Kursen var bland annat tänkt som körkortsutbildning för administratörer på Wikipedia, och lästes även av lärare, bibliotekarier och studenter. Fokus var särskilt på källkritik och på forskning om Wikipedia, samt på Wikipedias riktlinjer och wikiteknik i allmänhet. Lärobok var Så fungerar Wikipedia av Lennart Guldbrandsson.

- Jag började med att utveckla kursplanen och några av quizzarnaengelskspråkiga Wikiversity. Men det var bara några få andra användare där på den tiden som hjälpte till. Så då flyttade jag över materialet till en egen wiki, översatte det till svenska opch utökade det. Under kursens gång tilläts kursdeltagarna att förbättra kursplatsens struktur och utforming, vilket var ett lyckat experiment.

– Examinationen skedde bland annat genom att studenterna skrev egna bidrag till Wikipedia, och det är ett arbetssätt som jag gillar och har använt på flera olika kurser sedan 2006. Exempelvis på en kurs om Öppen källkod och IT-rätt som jag ger just nu.

Att tänka på

Universitetsstudenter som hjälps åt kan skriva bra Wikipediaartiklar. Men då krävs att man som lärare tänker på några saker:

 • Introducera studenten till Wikipedias riktlinjer och hur man skapar fotonoter, exempelvis genom Nybörjarkursen
 • Se till du har kontroll över studenternas användar-ID:n, och att studenterna verkligen loggar in på Wikipedia. Du kan be studenterna skapa konton med användarnamn enligt ett specifikt mönster, t.ex. [[Användare:Kursnamn+år+studentens initialer]]. Då gör det inget inget om andra i efterhand ändrar studentens bidrag, läraren kan ändå se vad var och en av kursdeltagarna har bidragit med till varje artikel.
 • Undvik radering av artikel: Om studenten väljer ett artikelämne som inte är tillåtet på Wikipedia, exempelvis reklam eller okända personer, finns risken att artikeln raderas. Då måste studenten skriva en ny artikel för godkänt på uppgiften. Studenterna bör välja att skriva om teoretiska ämnen som går att källbelägga, med anknytning till kursens ämne.
 • Handledning: Erbjud dig att titta på studentens text innan studenterna sparar första versionen - särskilt vid helt nya artiklar.
 • Kräv många källhänvisningar i form av fotnoter.
 • Råd till studenterna: Enklast är att studenterna översätter material från andra språkversioner av Wikipedia. De bör ändå kontrolläsa källorna, för Wikipedias referat kan skilja från källan, och de bör uppmuntras att söka reda på fler trovärdiga källor, främst vetenskapliga artiklar.
 • Be andra Wikipedianer om hjälp: Förvarna gärna om uppgiften på Wikipedias "Bybrunn", så att andra Wikipediaförfattare kan läsa och snabbt ge återkoppling på studenternas bidrag, och förstår sammanhanget. Be studenterna åtgärda kvalitetsmallar och bemöta synpunkter innan kursen är slut.
 • Upphovsrätt: Tydliggör att studenten har ideell upphovsrätt till sina bidrag, men inte copyright, och för att inte riskera att anklagas för plagiat kan undvika att skriva sådant som han eller hon senare tänker skriva om i framtida uppsatsarbete och andra publikationer.


Exempel på Wikipediauppgift

Exempel på upplägget för en Wikipediauppgift i en universitetskurs hittar du här.