Projekt:Wikipediaskola

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Detta är en idé om ett insteg till Wikipedia utbildningsprogram som ska göra det lättare för skolor att komma igång samt för att bygga en långsiktig relation med pedagoger och studenter. Utnämnelsen erhålles av gymnasieskolor samt högstadium.

Dokumentation

En skola som uppfyller kraven får ett diplom, och en logga till hemsidan. Utmärkelsen innebär att skolan kan använda begreppet Wikipediaskola brons/silver/guld i sin marknadsföring. Vid varje skolårs slut så rapporterar skolan om sin aktivitet för att kunna behålla, uppgradera eller degradera sin certifiering.

Det finns tre steg i denna certifiering som skolor kan uppnå, baserat på ett poängsystem.

Utmärkt artikel 5 poäng

Bra artikel 3 poäng

Rekommenderad artikel 2 poäng

Ljudfil till Commons som används i artikel 1 poäng

Filmklipp till Commons som används i artikel 1 poäng

Fotografi till Commons som används i artikel 1 poäng

Fotografi som utsetts till quality image 1 poäng

Fotografi som utsetts till featured image 3 poäng

Bidrag till Basartiklar 2 poäng


Kriterier Wikipediaskola brons

  1. Alla elever på skolan ska ha erbjudits att se en introduktionsfilm eller en introduktionsföreläsning av föreläsare godkänd av WMSE. De elever som aktivt ska använda Wikipedia i sin utbildning ska som krav ha sett film/varit med på föreläsning.
  2. Skolan ska skriva på en avsiktsförklaring (som bland annat innebär att genomföra utbildningsprogrammet).
  3. Minst två lärare på skolan ska ha fått utbildning om Wikipedia i skolan, en utbildning arrangerad av WMSE.
  4. Skolan ska ha en plan för aktivt bidragande till Wikipedia, som gärna ska återfinnas i den offentliga IKT-strategin.
  5. Ladda upp ett foto på skolan på Wikimedia Commons.
  6. Det ska finnas en plan för samverkan med utbildningsprogrammet.

Kriterier Wikipediaskola silver

  1. Att ha uppnått minst 15 poäng under året.

Kriterier Wikipediaskola guld

  1. Skolan ska kunna ange användarkonton från skolans wikipediaprojekt, eller skolans IP-adress, som har bidragit till Wikipedia med minst 500 kvalitativa redigeringar. Dessa redigeringar får inte vara mer än tre år gamla och ska visa på ett brett deltagande i projektet, t.e.x. nyskapande av artiklar, översättningar, drivande av konstruktiva diskussioner på metasidor, ladda upp bilder på Commons, skriva eller utveckla artiklar som uppnår utvald status, tillverka ljudfiler för artiklar om musiker som gick bort för mer än 70 år sedan mm.
  2. Att ha uppnått minst 30 poäng under året.

Intressenter

För att stärka upp vår utnämning kan vi utöka skolans kontaktnät i samhället. - stadsbiblioteket, arkiv eller - skolan bör jobba nära andra GLAM-institutioner -skolan kan visa sig ha gjort insatser för att sprida erfarenheter av sitt arbete till andra intressenter, man kan ha tillverkat och spridit lektionsmaterial, handledningar, projektplanering mm.