Projekt:Wikipediastöd 2009/Insatsområden/Mötesserie SSH

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mailsvar den 22 mars

Hej och tack för mail,

Jag kontaktade Stadsmuseet då jag ser frågan om verkhöjd för fotografier tagna före 1969 som en komplex frågeställning med många bottnar och då jag tror vi alla har att vinna på att förstå denna fråga bättre och ur olika infallsvinklar..

Jag uppfattar från ditt mail att det är delar runt Wikipedia som som du/ni verkar missförstå (basidén med fria licenser är själva fundamentet och inte förhandlingsbart (medan naturligtvis formuleringar etc kan ändras) och Wikimedia Sverige är inte överordnat ansvariga för innehållet etc). Jag misstänker även vi inom Wikipediagemenskapen på samma sätt missuppfattar delar runt museernas utgångspunkt i denna fråga och som vi i en dialog hoppas förstå bättre.

Jag ser fram emot fortsatta kontakter.

Mail från dem 11 mars

Igår fortsatte vi diskussionen på Stadsmuseet, som vi påbörjade med dig och Holger i februari.

Till att börja med vill vi säga att alla som deltog i mötet, bl a Ann-Sofi Forsmark, chef för Stadsmuseets fotoenhet, är positiva till att en del av museets fotografier, som idag publiceras i Stockholmskällan, kan användas för att illustrera artiklar i Wikipedia. Dock finns det undantag. Lennart af Petersens bilder kan ni inte använda eftersom det finns ett avtal mellan Stadsmuseet och familjen af Petersens som inte ger utrymme för det.

Stadsmuseet kan heller inte ställa upp på den text om upphovsrätt som ni lägger ut under rubrikerna "Summary/Tillstånd" och "Licensing". De skrivningar som står idag lyder som följer:

"Detta fotografi är att betrakta som "fotografisk bild" (till skillnad från "fotografiskt verk") av svenskt ursprung, enligt definitionerna i den svenska lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och dess förarbeten. Eftersom bilden skapats före 1 januari 1969 får den användas fritt utan restriktioner, i enlighet med övergångsbestämmelserna vid lagens ändring 1994. Detta gäller över hela världen."

samt:

"This Swedish photograph is free to use either of these cases: For photographic works (fotografiska verk), the image is public domain:

a) if the photographer died before January 1, 1944, or b) if the photographer is not known, and can not be traced, and the image was created before January 1, 1944. For photographic pictures (fotografiska bilder), such as images of the press, the image is public domain if created before January 1, 1969 (transitional regulations 1994)."

Båda citaten är hämtade från http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Hoetorget_Stockholm_1959.jpg

De markerade avsnitten i dessa skrivningar strider mot hur Stadsmuseets anser att upphovsrättslagens skrivning angående verkshöjd ska tolkas. Vi betraktar de allra flesta fotografierna i våra samlingar som fotografiska verk, och kan inte stödja en så vidlyftig tolkning. Vi vill därför inte att denna text publiceras intill Stadsmuseets fotografier i Wikipedia.

Stadsmuseets uppdrag är att sprida kunskap och information. I det sammanhanget är det av största betydelse att bilderna inte tappar sin historia - den ideella upphovsrätten skall alltid respekteras, och alla fotografier och konstverk i Wikipedia skall ha adekvata källhänvisningar.

Slutligen vill vi också berätta att den här diskussionen nu förs på många av landet fotografisamlande institutioner och att vi därför vill avvakta med att boka in ett nytt möte med er. Vi vet att ni också har varit i kontakt med Spårvägsmuseet. Eftersom det är viktigt att alla institutioner som ingår i Stockholmskällan kan ställa upp på den lösning som vi till sist kommer fram till, vill vi också ta diskussionen med dem.

Vi hör av oss igen senare under våren.

Möte den 17 februari

Närvarande Holger Ellgard och Anders Wennersten samt tre personer från Stockholms stadsmuseum, varav två från Stockholmsportalen.

Det var ett första uppstartsmöte intitierat av Anders via museets chef. Det var ett i sig trevligt och upplysande möte samtidigt som det var tydligt vi representerade två olika synsätt när det gäller synen på fria bilder.

Mötesresultat

Saker som Anders kommer upplysa wikipedianer om

  • Bilder tagna från stockholmsportalen bör i Commons i texten om källor ha en länk till posten i stockholmskällan (ej bilden)
  • artiklar som utnyttjar bilder från stockhollmskällan bör gärna ha en länk från artikeln till stockholmsportalens startsida som källreferens

Saker vi var lite oklara över

  • Upphovsrätten till de digitala kopiorna som ligger i stockholmskällan. Vad innebär det ur hanteringssynpunkt för bilderna när de ev används i wikipedia

Saker vi har olika synsätt på

  • Tolkning av lagtermen "verkssmässig höjd" för foton tagna före 1969

Fortsättning

  • Stadsmuseet diskuterar mer internt och återkommer om ev ny träff för att fortsatta diskussionen.