Projekt:Wikipediastöd 2009/Insatsområden

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Inledning

Här listas olika områden där insatser IRL kan ge åstadkomma förbättringar av svenska Wikipedia

Listan har inte ambitionen att vara varken komplett eller ens perfekt relevant, och ändringar kan ske efter det att erfarenhet och synpunkter erhållits

Denna lista utgår från vissa utgångspunkter. Hur genomförandet av olika idéer kan ske beskrivs på sidan genomförandeupplägg

Förstärka artiklar med fler bilder

Portal för bilder

Ett ställe där man kan hitta all info om hur det fungerar med bilder, rutiner, regler, lagar, tävlingar mm

En plats där ovana kan lämna foton för experter att processa in dem i systemet

Få flera fria bilder från museer och institutioner

Fotosafaris

  • Fotossafari som WMPL
  • Bildjakt via Fluffs smarta verktyg
    • som veckans tävling?
    • som en rundtripp?

Fototävling i samarbete med tidning?

Få fler bidragsgivare

Här är fokus på insatser inom det lokala samhället, större och mer Sverigeövergripande insatser bevakas av styrelsen (men gärna med hjälpa av alla)

Berätta om Wikipedia på olika ställen

Hålla kurser om Wikipedia

Söka upp ämnesexperter/kunskapsinstitutioner

Stödja och uppmuntra nya (och mer erfarna) bidragsgivare

Extra stöd till ordning och reda och kvalitetsinsatser som redan pågår på Wikipedia

Priser och externa omnämnanden

Kontakter och utbyte med andra språkversioner/Chapters/WMF centralt/grupperingar i svenska samhället

Framtagning av kraftfulla verktyg som kan hjälpa till i kvalitetsarbetet

Stöd till behov av diskussionsmöten (problemlösarmöten) IRL