Projekt:Wikipediastöd 2009/Utgångspunkt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svenska Wikipedia idag

Svenska Wikipedia är i ett hyfsat skick. Antalet artiklar är högt och antalet som utnyttjar den är också väldigt många. Kvoten accesser/Antalet som talar språket är bland de högsta, användandet av elever på skolor visar också på mycket högt användande (80% minst en gång i veckan etc). Svenska Wikipedia används också av media, som ger en förhållandevis positiv bild trots de kvalitetsbrister som onekligen finns. Dock präglas dock omvärldens bild mycket av dess tidigare "verkligheten" att det består av ett gäng 17åriga killar som sitter i sina källare och skriver om sånt som intresserar dem. Dvs svenska Wikipedia ses i stor utsträckning fortfarande inte som en seriös aktör eller något man kan ta på full allvar.

Begränsningar av att svenska inte är mer än det 72a största språket i världen

Antalet aktiva användare har alltid i förhållande till antalet artiklar varit få (ett litet språkomåde). Detta har lett till att antalet ändringar per artikel är (för) få och längden på artiklarna är mindre än i många andra språkversioner. Antalet aktiva användare har dock varit tillräckligt för att hålla undan för klotter och andra förstörande ageranden och också för att under 2008 kunnat driva en framgångsrikt kvalitetsarbete där de skämmigaste artiklarna rensats ut/stadgats upp. Innehållet förstärks också kontinuerligt med nya bra artiklar och förstärkningar av existerande, dock är det inte realistiskt förvänta sig att artiklarna någonsin kommer få samma kompletthet som på engelska Wikiepdia, med sin enorma mängd bidragsgivare (100ggr svenska wp), eller den tillförlitlighet som finns på tyska Wikipedia, där fokus ligger på just detta och där de har en mängd bidragsgivare med extra stor akademisk tyngd (10 ggr svenska wp).

Realistiska ambitioner för svenska Wikipedia

Så att ha som mål att vara en helt komplett eller fullt tillförlitlig encyklopedi på nätet är inte realistiskt och kanske inte ens önskvärt. Tanken med Wikipedia är att kunniga personer delar med sig av sin kunskap för att skapa en mycket god startplats att söka information. Wikipedia ska ge en gedigen basinformation, med referenser till detalj- och fördjupningsinformation på andra platser. Inom dessa begränsningar är det dock mycket viktigt för svenska Wikipedias framtid och överlevnad att de förstörande krafterna kan fortsatt hejdas och att förstärkningar (och städning) av innehåll fortgår, så att svenska Wikipedia betraktas, utifrån innehållet, som en seriös informationskälla av alla användare.

Communitien är basen för förbättringasarbetet

Förbättringsarbetet på Wikipedia har och kommer alltid ha sin bas i agerandet av de aktiva användarna där och svenska Wikipedia har redan visat att detta fungerar mycket väl och det fins ingen anledning betvivla att detta goda förbättringsagerande kommer fortsätta framgångsrikt inom communitien. Dock när man titta på några av de möjliga ytterligare förbättringar som skulle kunna göras och med erfarenheterna av de givande träffar som skett IRL vid wikifikor mm, så kan man se att det finns en potential till ytterligare förbättringagerande om mer diskussioner sker IRL och också att vissa saker med fördel (enbart) kan ske genom agerande utanför själva communitiem, tänkt tex att agera för att instutioner att ge bilder fria, eller att anordna fotosafaris.

Hur Wikimedia Sverige kan komma in i bilden för att ge stöd till förbättringsarbetet på svenska Wikipedia

Utifrån detta synsätt vill Wikimedia Sverige agera för att ta tillvara möjligheter till förbättringar där kontakter mellan användare IRL kan ge upphov till nya stödjande initiativ och/eller där agerande IRL mot olika organisationer i samhället kan vara till direkt hjälp.

I Listan över möjliga insatsområden listas ett antal möjliga saker där initiativ kan tas där IRL ageranden hjälper till.

Wikimedia Sverige kan sedan stödja eller driva diskussioner på många lokala platser i Sverige där konkreta initiativ kan starta eller föreslås (genomförandeupplägg)