Projekt:Wikipediastöd 2009/Insatsområden/Spårvägsmuseet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Reaktioner på deras blogg 12 mars och 7 april

De har nu öppnat sin databas igen [1] efter stängningen i anslutning till mailväxlignen nedan [2]

Svarsmail avsänt den 15 mars

Tack för ditt mail, som både ger intressant information om hur du/ni ser på de rättsligt oklara falllen och som jag också uppfattar visar på ditt intresse för en fortsatt dialog i frågan

Den rättsliga tolkningen av verkshöjd för foton tagna före 1969 är en komplex frågeställning med många bottnar, där förhoppningvis denna dialog kan bringa bättre klarhet i åtminstone några aspekter.

Innan jag går in i sakfrågan så vill jag försöka förklara lite om ansvar runt Wikipedia och dess innehåll (främst, men inte enbart, avser jag den svenska spårversionen av Wikipedia).

  • Användarna i Wikipedia skapar innehållet och har själva upphovsrätt till det som lagts upp även om de samtidigt med att de laddar upp sina texter och egna bilder godkänner ett fritt utnyttjande genom den licens de accepteratt. Användare kan ändra allt som står i Wikipedia men måste också acceptera att andra kan ändra det de själva lagt upp
  • Wikipediagemenskapen består av alla användare av Wikipedia men i praktiken avses främst de aktiva användarna som är intresserade av helheten och inte bara av sin egen artikeltext. Wikipediagemenskapen förvaltar och övervakar att beteendet och innehållet följer vissa grundnormer. Wikipediagemenskapen har ingen besluts- eller bestämmandestrukur utan är ett rent nätverk av engagerade individer. Det är individer ur denna gruppm som aktivt går in och redigerar och åtgärdar artiklar när där finns saker som inte är i överensstämmelse med riktlinjerna. Beroende på hur man definierar denna grupp så kan den uppskattas till mellan 75 (de mest insiktsfulla) och 250 personer (de som följer och är intresserade av denna typ av frågor)
  • Wikimedia Sverige är en stödförening till Wikipedia i Sverige som vill att denna goda sak sprids och används mer och mer. Föreningen har dock inget ansvar när det gäller innehållet i Wikipedia och har bara möjlighet att påverka i den mån medlemmarna i föreningens styrelse också är med i Wikipediagemenskapen.
  • Wikimedia Foundation är en amerikansk stiftelse som ansvarar för servrar och driften av Wikimedia projekten. Bortsett från att beivra rena lagbrott så tar de inte ansvar för innehållet i Wikipedia och är i denna diskussion därför inte relevanta. Dessutom är det kutym att när landspecifika juridiska frågor dyker upp, så hanterar den lokala stödorganisationen dessa på en praktisk nivå.

Alla aktörer är helt överens att lagar och andra rättigheter skall respekteras och att allt agerande runt Wikipedia skall ske i enlighet med de lokala och internationella lagarna. Upphovsrätt för texter är ett exempel där Wikipediagemenskapen har lång vana och framgångsrikt arbetar så att inga upphovsrättskyddade texter finns i Wikipedia. Juridiska aspekter av personintegritet och förtal är andra exempel där Wikipediagemenskapen har vana att säkerställa att agerande eller innehåll inte bryter mot dessa lagar. Och självklart anstränger vi oss för att regler och lagar för upphovsrätt för foton efterlevs.

I fallet för foton tagna före 1969 (och fotografen inte varit död i 70 år) är dock tyvärr rättsläget inte klart och i detta fall finns inte heller konsensus i Wikipediagemenskapen hur vi bör förhålla oss. Utan ett klart rättsläge är det svårt komma till konsensus, vilket då riskerar leda till att individer tolkar och agerar efter personlig uppfattning vilket inte är bra för någon inblandad part. Och det är inför denna risk med en frustrerad Wikipediagemenskap och frustrerade upphovsrättstägare till fotona (museer etc) som stödföreningen vill verka för att försöka bringa rätsida i denna fråga genom en dialog med all inblandade.

Vi är alla mycket måna om en god relation med museer, ni besitter mycket av den kunskap vi vill återge i Wikipedia och i allmänhet känner vi att vi är intresserade av samma sak - öka kunnandet om vårt kulturarv - och vi har många exempel på goda samarbeten. Vi är därför måna att fortsätta dialogen med er i detta för att se om det går att nå fram till lösningar som alla är nöjda med och som ger så mycket som möjligt till de som söker information om vår historia och vårt kulturarv. Vid sidan av det du nämner - att helt sluta uttnyttja foton tagna före 1969 från museer i Wikipedia/Wikimedia commons så skulle vi också vilja diskutera om det kan finnas någon öppning om vi skiljer på lågupplösta bilder (som begränsar möjligheterna till utnyttjnde för kommersiella syften) och högupplösta (som i sin tur bara undanntagsvis är av intresse i Wikipediaartiklar). Också hur ni ser på att släppa under en fri licens de som vi båda är överens är fria ur upphovrättssynpunkt och ev en delmängd även av de där vi tolkar rättsläget olika. Med frisläppande under fria licenser så blir ju läget för alla inblande helt entydligt

Jag ser fram emot ditt svar och hoppas vi kan hitta en tid att träffas för att diskutera denna fråga vidare.

Anders Wennersten
Wikimedia Sverige
http://se.wikimedia.org/wiki/Huvudsida

Då som synes ovan, jag inte har något form av formellt ansvarr för innehållet i Wikipedia/Wikimedia Commons Före detta mitt svar har därför ditt mail och publicerats och diskuterats på Wikipediagemenskapens diskussiionsplats Bybrunnen http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bybrunnen#Sp.C3.A5rv.C3.A4gsmuseet_om_verksh.C3.B6jd

Mail från Spårvägsmuseet den 6 mars

Mail från ansvarig på Spårvägsmuseet med kopior till Nordiska museet, Stockholms stadsmuseum, Stockholm kultur mfl (ev är det styrgruppen för Stockholmskällan som cc:ats)

Vi är intresserade av en diskussion om hur Spårvägsmuseets bildmaterial på bästa sätt kan göras tillgängligt på nätet. Vår ambition sedan mitten av 1990-talet har varit att lägga ut alla skannade fotografier. De bilder vi lägger ut är både bilder som är helt fria (upphovsmannen död för 70 år sedan, fotografier med upphovsrätt, både fotografiska verk och fotografiska bilder. De rekommendattioner som finns inom museisektorn idag är att:
1) Alla fotografiska bilder (som inte har verkshöjd) som framställts före den 1 januari 1969 är enligt lagen fria att använda.
2) Fotografisk bild som tagits efter 1 januari 1969 är skyddade i femtio år efter framställandet.
3) Alla beställda fotografier, framställda på uppdrag innan 1 juli 1994, tillhör beställaren (om inget annat avtalats).
Det saknas dock prejudikat om vad som är fotografiskt verk respektive fotografisk bild. Vi anser till exempel att de bilder av Håkan Trapp som idag finns på Wikimedia Commons har verkshöjd.
Vi vill till att börja med att ni tar bort följande bilder:
Problemet med att dessa bilder finns hos Wikipedia är att de alltså – enligt vår mening – inte är upphovsrättsligt fria. Problemet är också att Wikimedia Commins sätter en licens på dessa verk, vilken tillåter kommersiell användning. Enligt vår mening finns flera grader av Creative Commons-licenser, och dessa skulle vi gärna diskutera vidare med er (se http://creativecommons.org/about/licenses ).
För Håkan Trapp-samlingen har vi också ett donationsavtal som förbjuder oss att sprida bilderna okontrollerat. Vi måste ta betalt för all kommersiell användning. Att tillåta Wikipedia att publicera bilden som fria vore ett direkt brott mot avtalet. Vår omedelbara åtgärd nu för att förhindra, ur vår synpunkt, fortsatt oacceptabel användning av vår fotosamling är att vi stängt vår fotodatabas på nätet samt tagit bort ett antal bilder ur Stockholmskällan.
Vi är dock intresserade av en fortsatt dialog med Wikimedia Commons om samarbete. Vi är angelägna om att våra samlingar blir tillgängliga för så många som möjligt. Vi ser också positiva effekter av att samarbeta med Wikimedia Commons och andra liknande aktörer på webben.