Projekt:Wikispeech 2018/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 184203 Ansvarig John
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 48 000 kr (arbetstid) 
Total: 48 000
Interna mål
  • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
  • A.2.2a - Wikispeech aktiveras som betafunktion på 3 språk.
  • A.2.2b - Wikispeech 2:s förstudie utvecklas. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-11-26 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Förstudien färdigställs till 1 december 2018.
  • Arbete för att aktivera Wikispeech har fortsatt. Det beräknas dock inte bli färdigt innan årsskiftet.
  • Förslag till WMF om långsiktigt strategiskt samarbete runt MediaWiki-utveckling har skickats in. I dagsläget inget svar.
  • Memorandum of Understanding med Wikimedia Deutschland har satts samman runt kunskapsutbyte och samarbete under 2019 med möjlighet att förlänga under 2020-2021.
  • T.1.1 - Projekten har berikats med 0 nya resurser.
  • A.2.2a - Wikispeech har aktiverats som betafunktion på 0 språk.
  • A.2.2b - Wikispeech 2:s förstudie har utvecklats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen