Projektdiskussion:Jämställdhet på Wikipedia 2015

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Sara Mörtsell (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag följer i detta nu #WikiConUSA och jag hittar ett inlägg som diskuterar hur väl egentligen termen "editathon" passar för ett event som främst handlar om outreach:

  • Edit-a-thon terminology. The more you think about the term "edit-a-thon" the more you realize it's actually problematic for outreach. What are do people associate with the term "thon?" A marathon is for an elite runner, where you need lots of endurance and training to participate. No novice would ever consider signing up for a marathon. Is that problematic in recruiting novice editors to come to a Wikipedia "edit-a-thon?" As for walk-a-thons, they are typically ways to raise money and makes an "ask" of ordinary folks to pledge money for each mile walked. Are Wikipedia "edit-a-thons," then, fundraisers? No they're not. My fear is that we as Wikipedians are so accustomed and close to the term edit-a-thon that we are blind to how it comes off for public outreach. I don't have a solution in mind, but I'd like to open the conversation about how we might do it better.

Jag klipper in det här för vi har ju valt att använda termer för det här projektet, för att förnya det som inte heller är helt självklart för en nybörjare med att säga "Skrivstuga".

Sara Mörtsell (WMSE) (diskussionbidrag)

Vi har diskuterat hur vi ska för könsuppdelad statistik för 2016 för samtliga projekt och jag hittar att MUCF använder följande fyra kategorier:

  • Kvinnor
  • Män
  • Annan könstillhörighet
  • Uppgift saknas

Vi kanske kan ta efter?

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Det låter som en mycket bra idé, de borde ju vara relativt auktoritära i ämnet. Ska vi ha de fyra för insamlad statistik och enbart de tre första för uppskattning av framtida aktiviteter?

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)
Det finns inga äldre ämnen