Projektdiskussion:Wiki Loves Monuments 2011

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Lokalisera marknadsföringsmaterial

6
Ainali (diskussionbidrag)
Postermall

Jag såg den här postern som kommit upp. Finns det någon bra svensk byggnad som vi skulle kunna använda? Jag tittade lite i kategorin Quality images of Sweden och hittade en bild på Kastellholmen som skulle kunna passa in. Finns det andra förslag?

ArildV (diskussionbidrag)

Gott förslag.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Är det bara jag som tycker att det är en ful affisch?

Kan vi inte muta AlphaZeta med några WMSE-prydda kaffekoppar och t-shirts om h*n fixar en ny affisch (eller så kanske det räcker med att bara fråga :)?

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Och ja, jag vet att det är en gammal diskussion, men den är ju fortfarande relevant eftersom ingen svensk version skapades förra året :).

Lokal Profil (diskussionbidrag)

Vad räknas in i byggnadsminnen?

2
Vivo (diskussionbidrag)

Jag fotade lite på byggnadsminnet och (del av) världsarvet Gamla Staberg utanför Falun och märkte upp allt med bbr- och wlm-mallar, även deras äpplen. Bör jag ta bort dessa mallar från sådant som inte visar själva byggnaderna (det står ju i beskrivningen att byggnadsminnet består av 10 byggnader)? Eller är deras berömda äppelgård relevant, men inte enskilda äpplen?

Haxpett (diskussionbidrag)

Jag skulle nog säga att en översiktsbild på äppelodlingen kan märkas upp men enskilda äpplen får klara sig utan märkning.

Vivo (diskussionbidrag)

Jag antar att det bara är idag synliga monument som räknas, men jag tänkte att det är bäst att fråga. På platsen för fornminne "Hedemora 146:1" ligger idag en idrottsanläggning. Ska jag lägga in {{fornminne}} och i förekommande fall {{Wiki Loves Monuments 2011|se}} på platser för "försvunna" fornminnen, eller bara strunta i det?

Ainali (diskussionbidrag)

Om jag förstår det rätt syns inte fornminnet på bilden. I så fall tror jag inte att mallen är tillämplig även om foto visar själva platsen. Eller kan man räkna platsen i sig som fornminne?

Lokal Profil (diskussionbidrag)

Jag skulle inte tycka att det är värt att märka upp den. Det är nått att tänka på ifall vi kör ett nytt WLM. Att för Fornminnenas poster filtrera bort "Undersökningsstatus: Undersökt och borttagen", det finns även andra nyckelord som förstörd, övertäckt etc. som man nog skulel kunna filtrera på.

Kvalitet eller kvantitet

9
Vivo (diskussionbidrag)

Nu i, nästan bokstavligen, elfte timmen kom jag på att det inte står (vad jag kan se) vad tävlingen går ut på. Flest bilder eller bäst bilder? Flest unika minnesmärken eller flest bra bilder? Eller rent av flest bra bilder på enskilda minnesmärken? Vivo 31 augusti 2011 kl. 21.15 (CEST)

Ainali (diskussionbidrag)

Tanken är bästa bild, vi får göra det tydligare någonstans. Det är egentligen alltså en bild som vinner pris, inte en person.

Vivo (diskussionbidrag)
Ainali (diskussionbidrag)

jag funderar lite på vad vi menar med mål där. Målet med projektet är ju att få in många bra bilder, vilket vi försöker uppnå genom att ha en tävling där vi utser den bästa bilden. Att vi hitta den bästa är ju inte ett mål i sig utan snarare ett medel för att få folk att skicka in bra bilder och inte bara bilder i allmänhet.

Lokal Profil (diskussionbidrag)

Ar inte ett av malen av en att fa in illustreringar pa tidigare oillustrerade/daligt illustrerade objekt? ytterligare 20 foto pa Lunds domkyrka ar i mina ogon mindre intressant an en nya bra bild av Torekovs kyrka.

Prolineserver (diskussionbidrag)

En dålig bild är bättre en ingen. Och yttligare 20 bilder från en kyrka kan vara bra om där finns några som är bättre än vi redan har, eller visar en annan intressant perspektiv.

Ainali (diskussionbidrag)

Jag tycker att ni båda har bra poänger. Ett skäl till att inte ta hänsyn till vilka bilder som fanns uppladdade innan är arbetsbördan att ta reda på det. Detta kan vara något att ha i åtanke til nästa år, att göra en baseline där man på något sätt gör klart vad som räknas som nytt. Jag vet nämligen att det finns en massa bilder på commons redan som inte finns med i de strukturerade listorna nu.

Prolineserver (diskussionbidrag)
Ainali (diskussionbidrag)

Det i sig är ju också viktigt. Kanske ett av målen är att få det mer naturligt för allmänheten att dela med sig av bilderna även till Wikimedia Commons (och inte bara Flickr, Picasa, Facebook och Google+).

ArildV (diskussionbidrag)

Hur kan vi skapa uppmärksamhet kring tävlingen på bokmässan förutom de uppenbara saker (informationsmaterial och dylikt).

Är min idé att genomföra en lokal fotosafari realistisk? Det kommer vara många Wikipedianer i Göteborg kring mässan och det finns ett antal aktiva Göteborgare på Wikipeda, så varför inte genomföra en minisafari på stan iförde t-shirts med reklam för tävlingen och med informationsmaterial. Det borde gå att skapa uppmärksamhet kring.

Och vad vill ni som kommer vara med på mässan ha för något av oss?

ArildV (diskussionbidrag)

Synpunkter på punkten smarta mål är väldigt välkomna; vad är realistiskt och hur ser ni på dom?

Ainali (diskussionbidrag)

Antalet fotograferade minnesmärken och antalet personer som gör sin första uppladdning borde vara de två viktigaste mätetalen. Det finns en hel del andra mål också, till exempel antal deltagare, antalet insamlade bilder, antalet utvalda bilder på Commons (en tid efter uppladdning), pressomnämnanden, större bilddonationer och nya samarbetspartners. Sedan kan man tänka sig ett antal indirekta mål som nya medlemmar och donationer. Är det något mer intressant som kan mätas?

Lokal Profil (diskussionbidrag)

Idealiskt sett så skulle man vilja ha ett mått på både antalet monument (eller procentsats av totala listan) som nu är illustrerad samt hur många som nu är illustrerade men som inte var det innan WLM.

LA2 (diskussionbidrag)

Under juli verkar inget ha hänt inom projektet, vilket kanske är lite oroväckande. På commons:Commons:Wiki Loves Monuments 2011/Progress är de svenska rutorna tomma för antalet objekt och antalet unika ID. Jag ser två databaser nämnas: BBR (12.000 poster) och FMIS (1,7 miljoner poster). Men hur laddar man ner någon av dem? FMIS visar ingen möjlighet. BBR-sajten har en flik för dataexport, men jag får inget att hända, utan kommer ständigt tillbaka till formuläret. Jag har tittat på FMIS genom sökfunktionen. Vilka ID ska vi använda? FMIS har både objektid (en lång följd siffror) och RAÄ-nummer (som är ett ortnamn följt av två siffror). Är Objektid stabila över tiden, eller riskerar de att ändras? På dessa frågor behöver vi ha svar från myndigheterna. Har vi ens ställt frågorna?

Lokal Profil (diskussionbidrag)

Från Fornsöks hjälpsidor: "Objektidentiteten, som är en sifferserie på 14 siffror, är lämningens egentliga identitet i FMIS databas. RAÄ-nummer är närmast att betrakta som ett namn."

Det är nog detta id vi bör använda då RAÄ-nummeret inte nödvändigtvis är unikt (om man inte lägger till kommun/län). Även om vi använder oss av Objektid för alla organiseringsändamål kan det nog ändå vara bra att även ange RAÄ-nr då det är detta som den enskilde användningen ser om de tittar i Fornsök.

BBR verkar använda sig av ett nummer som liknar RAÄ-nr men med kommun som prefix. Det är dock inte omöjligt att de i databasen använder sig av ett enbart numeriskt system.

LA2 (diskussionbidrag)

"Lämningens egentliga identitet i FMIS databas" låter som något som man uppfann i all hast när FMIS-databasen skapades (2003? eller 1973?). Men används det det någon annanstans? Kommer det numret att överleva till nästa databas (2013)? RAÄ-nummer låter som något från 1920-talet, som återfinns i dussintals rapporter och kataloger och överlever i minst 50 år till. Men ett förtydligande om detta är vad vi behöver från RAÄ, samt förstås en fullständig lista som översätter mellan de båda beteckningarna.

Lokal Profil (diskussionbidrag)

BRB's export verkar nu fungera (delvis). Om inte annat sa komemr man at totallistorna (pa anlagningsniva) Byggnadsminnen (2434 poster) och Kyrkominnen (2705 poster). De anvander sig av ett 14 siffrigt AnläggningsId (anlaggnignen bestar i sin tur av bygnader med 14 siffriga ByggnadsId). Utover detta har dom aven "benämning" som ar som bestar av "kommun, socken nummer, NAMN".

LA2 (diskussionbidrag)

Tack, intressant! Dessa två Excel-filer har 14 respektive 13 kolumner, men inga geografiska koordinater. Från nedladdningssidan kan man ladda ned i shp-format (ESRI Shape-fil, för geografiska data), som kanske är bra men som jag inte lyckas tyda. Nedladdning ska även finnas i tab-format (vad nu det betyder), men den nedladdningen tycks inte fungera. Har någon lyckats avkoda koordinaterna?

Lokal Profil (diskussionbidrag)

Jag har pratat med BBR och de haller pa att titta pa problemet med nedladdnignen av tab-filerna. vad jag forstar sa komemr koordinaterna levereras i SWEREF 99 TM koordinatsystemet sa det kan handa att dessa maste konverteras till vanliga Lat,Long koordinater efterat. Far titta pa filerna fran hemdatorn och se om man latt ka nfa ut koordinaterna. tills dess sa kan ni se Lunds stifts dator har... men som man ser om man zoomar ut och gar till Kongo sa har inte alla koordinaterna blivit ratt.

Det finns ett antal andra nummer i filen ocksa. Fnr, KomBid, Ridregby. Far se om jag kan fa bbr att skicka mig en forklaring av de olika forkortningarna, samt hur tidsbestandigt Anlaggnigns_Id/Bygg_ID ar.

ArildV (diskussionbidrag)

Lars har helt rätt ovan att aktiviteten den sista månaden har varit låg, det finns ett antal skäl (tidsbrist, avhopp mm) som jag inte tänker ägna tid åt. Tror ni att ni tillsammans klarar av att fixa den tekniska biten med överföringarna mm så kan jag fokusera på att slutföra allt annat kring tävlingen?

Prolineserver (diskussionbidrag)

Inför jag glömmer det: När projektet körs kunde vi ha en sidenotice som länkar till wikilovesmonuments.se, och där kunde vi tar IP adressen och lokalisera användare och presenterar en karta me fotograferade minnesmärke och minnesmärke som saknas. Tillsammans med en guide hur man uppladera kunde det ha en stor effekt.

Prolineserver (diskussionbidrag)

Jag har skrivit en liten demonstration som visar just nu endast WP artiklar på OSM med geolokalisering: http://wlm.wikimedia.se/ Just nu är det 20 upplysningar/timme, annars kostar det $10 per 10.000 requests, dvs. att det ska bli runt 150kr./dygn.

Lokal Profil (diskussionbidrag)
Prolineserver (diskussionbidrag)

Ja, den var precis tänkt så att detta tool används, med den liten skillnad att vi zoomer in till korrekt geolokaliserat plats på kartan när man klicker på en banner på Wikipedia :)

Vivo (diskussionbidrag)

Vad menas med "industrimiljöer"? Om jag tar exemplet Borlänge, så antar jag att Domnarvets järnverk och Kvarnsvedens pappersbruk räknas (om det inte bara är nedlagda industrier som ska dokumenteras förstås). Men hur är det med mindre eller lättare industrier, som Bosch Rexroth eller Sacci, eller lilla anrika hattfabriken (tillika museet) CTH Ericson?

Vivo (diskussionbidrag)

Jag ska hålla ett föredrag om Wikipedia och Wikimedia Commons (och lite om systerprojekten) som verktyg för hembygdsintresserade i Hedemoras kommunhus 10 september i samband med evenemanget "Träffa Dalarna". Jag ska skissa lite på hur det kan användas som språngbräda även för detta initiativ. Kommer jag på nåt bra kanske andra lokala kontaktpersoner (eller intresserade) kan använda det för att hålla i liknande grejer på sina närorter. Att sprida ordet, på olika sätt, är ju något bra. Vivo 18 juni 2011 kl. 22.20 (CEST)

Ainali (diskussionbidrag)

Det låter som en bra idé! Fram tills dess kommer vi ha lite mer informationsmaterial om tävlingen också som du kan utgå ifrån.

ArildV (diskussionbidrag)

Vad roligt att höra Vivo. Jag tänkte just kontakta dig apropå en annan sak, tänker ni arrangera någon fotosafari i år också inom ramen för projekt Wikipedia:Projekt_bruk_och_bergslag? Skulle det kunna ske under september och kopplas ihop med Wiki Loves Monuments? Skulle det kunna samarrangeras med hembyggdsföreningarna? Har du några tankar om det?

Vivo (diskussionbidrag)

Några av oss har pratat lite om en bergslagssafari, men det blir nog först framåt oktober eller november, tyvärr. Just nu har jag fullt upp med min nya roll som pappa, så tvådagarsutflykter får vänta. Vivo 5 augusti 2011 kl. 08.15 (CEST)