Projektdiskussion:Wiki Loves Monuments 2012/Projektbeskrivning

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Lite synpunkter

Som du kanske sett har jag en tanke på en fortsättning av denna satsning 2013, än mer fokuserad på behov utifrån status på Wikipedia. I det perspektivet ser jag det mesta om mycket bra i denna beskrivning men har tre synpunkter som kan föra det mer framåt

  • Samarbetspartners: GLAM aktörer och lokala fotoklubbar nämns, men jag tycker det är synd ni inte tänker utanför dessa kretsar, varför inte få med åtminstone någon till aktör. Jag är osäker på vilken, men någon turistliknande och/eller någon av de stora föreningarna med medlemstidning som har stor cirkulation och når många om ett reportage finns i den
  • Lokal medverkan: mycket bra ni sätter större fokus på detta men även här tycker jag ni kunde tänka "nyare". varför inte föröka locka till sig ett tiotal personer som vardera kan vara kontaktperson i en region (några län). Prova med Wikipedianer (Vivo bergslagen etc) och också inom Glamvärldsnätverket. kanske inte alla blir så operativa men vi kan lära hur man bäst etablerar och jobbar lokalt
  • Fokuseringen. Mycket bra med fokus på BBR och fornminnen, (fartyg begriper jag inte men kanske OK), men kunde inte detta förstärkas med kopplingar till wp-Illustrationer saknas, så man får någon form av karta, där illustrationslösa objekt finns?

Anders Wennersten (diskussion) 27 mars 2012 kl. 14.51 (CEST)

Tack så mycket för dina synpunkter!
Jag utökade stycket om lokal närvaro med utgångspunkt i dina synpunkter. Att involvera Wikipedianer (och andra) på lokal nivå är viktigt, det är också en bärande tanke bakom att Axel och jag skapade projektet Wiki takes Norrköping där vi bjuder in Wikipedianer från hela Sverige som vill arrangera liknade lokala evenemang under september månad.
Kopplingen som fanns förra året (och som kommer finnas igen) är den karta vi skapade (länk) med alla objekt från BBR och med olika färger beroende på om det fanns, eller inte fanns, bilder på Wikipedia. Tanken är att våra praktikanter ska hjälpa oss med smidigare funktioner till kartan och kopplingen mellan kartan-Wikipedia-Commons-Registerna. --ArildV (diskussion) 27 mars 2012 kl. 15.24 (CEST)
Den stora frågan med fokuseringen är om bidragen ska värderas på något sätt i tävlingen efter om det är ett nyfotograferat objekt eller inte. Det är en klurig fråga, men jag lutar mot att det borde göra det. Ainali (diskussion) 27 mars 2012 kl. 20.50 (CEST)
Håller med. Detta handlar också om geografisk täckning. I områden som centrala Uppland, Gotland och Linköping är fototäckningen redan nästan 100%ig. Medan flera områden är nästan helt utan foton (Småland i söder och väster, Östergötland i nordväst, Uppland i norr, Värmland i väster och sydost etc). Det är en risk redan fototäta områden blir än mer (över)täta medan "vita" områden förblir otäckta. Jag är dock öppen att även i år köra relativt fritt, men ser det som ett måste för en eventuell fortsättning 2013 att fokus då är på de vita områdena. Och då det borda vara bra vi redan 2012 kunde aktivera lokala krafter i "vita" områden och lära oss mer om hur detta kan organiseras (och utanför universitetsorterna) . Anders Wennersten (diskussion) 28 mars 2012 kl. 10.56 (CEST)
Jag är för att belöna nyfotograferade objekt men jag kan se att två problem uppstår. Det första är att vi måste ha en ordentlig lista av illustrerade objekt redan innan. I dagsläget är det ett problem då vi inte ens har befolkat alla BBR-listorna med existerande bilder. Om det nu dessutom blir fornminneslistor så har jag lite hopp om att vi hinner gå igenom alla objekten innan och se om där redan finns bilder. Det andra problemet är hur en bonus för nytagna bilder kan integreras med det faktum att vinnarbilderna väljs på kvalité (vilket de måste göras för att ha en chans i den internationella finalen). Den enda lösningen jag ser är att belöna "flest nytagna" i stil med hur "flest bilder" belönades förra året.
Som Arild nämnde så finns det en karta med de deltagande objekten utsatta. Nackdelen med att inkludera "Illustrationer saknas" är att tävlingen då tappar sitt fokus på kulturminne samt att det blir mindre klart vad som ingår. Däremot tror jag definitivt att vi i uppföljningsbrevet bör informera om sv:Kategori:Illustrationsbehov-Sverige med underkategorier där man sedan för någon minut sedan kan autogenerera en karta med de artiklar som ingår (de som är koordinatmärkta åtminstonne).
Vad gäller täckningen så kommer den troligen att ändras drastiskt om man tar hänsyn även till fornminnen. Dessa är troligen väl spridda geografiskt men precis som de kvarvarande byggnaderna ligger de nog huvudsakligen utanför städerna. /Lokal Profil (diskussion) 29 mars 2012 kl. 22.34 (CEST)
Det är de svårigheter du tar upp som gjort mig tveksam inkludera detta redan 2012, mer än som prov i någon kommun med dålig täckning. I min lösa idé för 2013 ingår en förberedelse att man lägger in illustration saknas per typ för alla artiklar i wp som saknar illustration för att sedan lista säg tätorter utan illustrationer på en karta eller tätorter, småorter och BBR objekt i Närke som saknar illustrationer. Det är bra att förutom BBR-objekt ta med fornminnen, men jag tror effekten blir som tidigare - där universitetsstuderande rör sig blir det många foton och där de inte rör sig, inga. Jag är också lite fascinerad av de vita områden. Vissa är hårda avfolkningsbygder som Kristinehamns kommun, men andra är expanderande ställen som Gislaveds kommun och Årjängs kommun (men de ligger långt från universitetssverige).Anders Wennersten (diskussion) 30 mars 2012 kl. 13.48 (CEST)

so

Mall:LQT-sida konverterad till Flow

Det finns inga äldre ämnen