Punkter Almedalsveckan 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Punkter Almedalsveckan 2014

Dagordningspunkt föreslagen av Bengt. Utkast för diskussioner vid styrelsemöte januari 2014.

Bakgrund

 1. Deltagande har under minst ett par år diskuteras av styrelsen med en positiv ton.
 2. Frågan har dock kommit upp väl sent med hänsyn till behövlig förberedelsetid.
 3. Det är lämpligt att ta upp frågan nu i januari, för att antingen komma fram till ett ställningstagande eller till klargörande av vilka punkter som bör ytterligare utredas för att fatta beslut för eller emot.

Förutsättningar

Almedalsveckan hålls 29 juni - 6 juli

 • Söndag 29 juni 2014 Socialdemokraterna
 • Måndag 30 juni Kristdemokraterna
 • Tisdag 1 juli Sverigedemokraterna
 • Onsdag 2 juli Miljöpartiet
 • Torsdag 3 juli Moderaterna
 • Fredag 4 juli Vänsterpartiet
 • Lördag 5 juli Folkpartiet
 • Söndag 6 juli Centerpartiet

Några frågor att ventilera, utan inbördes ordning angiven

 • Budgetutrymme i kronor
 • Budgetutrymme i kanslitid, för planering och för närvaro i Visby
 • Almedalsveckan ett nästan groteskt uppsvällt evenemang. Är det där vi ska sätta in en stor stöt för att visa beslutsfattare/opinionsbildare att vi finns?
 • Eventuell miniminivå närvaro i antal personer för att nå effekt
 • Behov som kan finnas av att utforma några slagkraftiga "pitchar" att fokusera på
 • Behov som kan finnas att "utbilda" deltagare från föreningen (särskilt volontärerna) så att vi uppträder/argumenterar enhetligt och slagkraftigt och vågar "gå på"
 • Behöver vi hålla några seminarier, även om konkurrensen om åhörare nog är förödande stor?
 • Hur kan vi utnyttja vår relation med lokalbaserade Riksantikvarieämbetet?
 • Finns det andra institutioner med resurser, som vi kan haka på?
 • Kan vi utnyttja kändisfotografering för Commons/Wp för att få kontakt med opinionsbildare?
 • Ska vi arbeta i full skala redan 2014, eller ska vi se årets vecka som en läroperiod inför en större satsning 2015?
 • Bas i Visby på RAÄ? Hur ordna logi?
 • Vem/vilka kan lära oss från egen erfarenhet hur man bäst arbetar?

Jämför

Externa länkar