Regler, riktlinjer och policy/Struktur på policyer

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nedanstående struktur för Wikimedia Sveriges policyer antogs av föreningens styrelse den 24 november 2019 (se protokoll för beslut).

Grundläggande metadata

Läggs inledningsvis. Förslagsvis innefattas följande:

"Antagen av föreningens styrelse den DAG MÅNAD ÅR (se protokoll för beslut)." Ordet "protokoll" är då en länk till rätt avsnitt i relevant styrelsemötesprotokoll.

Bakgrund

Under denna rubrik anges orsakerna till att policyn i fråga har tagits fram. Poängen är att sätta den i sitt sammanhang.

Syfte

Under denna rubrik anges vad föreningen hoppas uppnå med policyn  

Policy

Den beslutade texten för policyn. Kan innehålla ett flertal underrubriker.

Ansvar

Under denna rubrik anges vem eller vilka i föreningen som ser till att policyn upprätthålls. Texten "Styrelsen beslutar om policyn och verksamhetschefen är ytterst ansvarig för [uppfyllande av policyn]." kan ligga som avslutning i samtliga policies.