Remisspolicy/Bevakning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Riktlinjer för bevakning av utredningsförslag

Regringen tar varje år emot ett stort antal utredningar som ligger till grund för lagförslag. Alla utredningar som färdigställs publiceras på regeringens hemsida.

Utredningar med lagförslag ges normalt ut antingen i serien Statens Offentliga Utredningar(SOU) eller i Departementsserien(DS). Det totala antalet utredningar av det här slaget brukar vara i storleksordningen ett par hundra per år. År 2008 var det exempelvis 225 stycken och år 2012 var det 151 stycken.

Endast en bråkdel av utredningarna är relevanta för Wikimedia Sverige, och oftast går det direkt att utläsa av rubriken att ämnet för en specifik utredning inte ligger särskilt nära föreningens verksamhet.

Bevakning i praktiken

Regeringskansliet erbjuder en prenumerationstjänst som gör det möjligt att följa regeringens arbete. Prenumerationstjänsten låter användaren prenumerera på hela nyhetsflödet eller på ett filtrerat nyhetsflöde endast inom valda ämnesområden.

Det kompletta nyhetsflödet har de senaste åren bestått av drygt 1000 meddelanden per år. Ett filtrerat nyhetsflöde som fortfarande inkluderar ett mycket brett område där Wikimedia-relevanta nyheter kan finnas ger ungefär 250 meddelanden per år, alltså något mindre än ett om dagen.

Tiden det tar att sortera bort ett meddelande som uppenbart saknar relevans för föreningen är försumbar. En relativt bred bevakning av regeringens arbete är därför möjlig med en minimal arbetsinsats.