Resebeslut André BAM

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Beslutsdatum
 • 2013-09-18
Rese-ID
 • 2013-42
Resenär(er)
 • André Costa
Eventuell medresenär
 • ingen
Resans ändamål
Delta i Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö, Uppsala
Datum och ungefärlig tidpunkt, avresa från hem eller bostad, restid
 • 2013-11-05 08.00, 1 timmar
Datum och ungefärlig tidpunkt, från och med, till och med, tjänstgöring vid resemålet
 • 2013-11-05 09.00 - 2013-11-07 17.00
Datum och ungefärlig tidpunkt, återkomst till hem eller bostad
 • 2013-11-07 18.00, 1 timmar
Resebeslutfattare

Budget

Kostnadsspann för resekostnader
 • 2*80 kr tåg, 1272 kr hotell
Uppskattning av traktamenten
 • 3 dagar à 220 kr = 660 kr (minus eventuellt lunch, oklart om det ingår)
Uppskattning av restidersättning
 • 2 timmar à 117 kr = 234 kr
Eventuellt övrigt
 • 3 500 kr kursavgift
Summa = kostnadsspann totalt
 • 5166 kr
Kostnadsställe/Projekt
 • 2060 Verksamhetsutveckling, litteratur, utbildning

Transportmedel

Transportmedel
 • Lokaltåg

Kombination med privat syfte, fr.o.m.-t.o.m.

 • avses inte

Reserapport

Rapporterad av, datum
avvikelser från beslutet ovan, anledning

Något ökad restid, kortare utbildningstid (därmed mindre traktamente), enbart UL tillägg för biljett

Utfall kostnader
 • totalt 5579 kr

Rapport

Tre dagar med fallstudier och information kring arbetsmiljö, arbetsmiljöombudets roll samt arbetsgivarens ansvar.

 • Det bör göras tydligare att föreningen även har ansvar för volontärer och praktikanter som utför arbete på arbetsplatsen.
 • Det bör i viss utsträckning finnas tydligare dokumentation av riskanalyser, policys och rutiner

Eventuella kommentarer av uppföljningskaraktär

 • Titta på timer för kaffekokare
 • Titta på fastskruvning av skrivbordsskiva
 • Titta på "studsande" dörr
 • Titta på rutiner för löneutbetalningar vid sjukdomsfall
 • Titta på ansvarsfördelning styrelse/chef