Resebeslut André Härnösand

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Beslutsdatum
 • 2013-07-03
Rese-ID
2013-37
Resenär(er)
Eventuell medresenär
 • ingen
Resans ändamål
Medverka i diskussioner med Lavallen samt Anders Wennersten kring botarbete.
Datum och ungefärlig tidpunkt, avresa från hem eller bostad, restid
 • 2013-07-30 06:40, 4,5 timmar
Datum och ungefärlig tidpunkt, från och med, till och med, tjänstgöring vid resemålet
 • 2013-07-30 11:00-17:00
Datum och ungefärlig tidpunkt, återkomst till hem eller bostad
 • 2013-07-30 22.00, 4,5 timmar
Resebeslutfattare

Budget

Kostnadsspann för resekostnader
 • ~636 kr tåg, 0 kr taxi, 0 kr hotell
Uppskattning av traktamenten
 • 0 dagar à 0 kr = 0 kr
Uppskattning av restidersättning
 • 7 timmar à Månadslön/240 = 816 kr
Eventuellt övrigt
 • 0 kr konferensavgift
Summa = kostnadsspann totalt
 • 1452 kr
5101/Stöd till aktiva skribenter
 • 5101

Transportmedel

Transportmedel
 • Tåg Stockholm-Härnösand-Stockholm

Kombination med privat syfte, fr.o.m.-t.o.m.

 • avses inte

Reserapport

Rapporterad av, datum
avvikelser från beslutet ovan, anledning

(Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte)

 • Restidsersättnignen påverkad av arbete under resa samt omräkning för dörr-till-dörr (snarare än enbart tågresan)
Utfall kostnader
 • totalt 1569 kr

Rapport

Under mötet med Lavallen samt Anders Wennersten diskuterades hur Wikidata bäst kan användas för att strukturera upp informationen kring Sveriges administrativa uppdelningar och orter. Avsikten är att dels underlätta för andra språk att skapa artiklar om dessa, att inventera vilka artiklar som saknas samt att underlätta för framtida uppdateringar av data direkt från scb (m.fl.)

Eventuella kommentarer av uppföljningskaraktär

 • Properties för SCBs koder behöver skapas. 1