Resepolicy/Nytt förslag 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Detta är nytt förslag för styrelsemötet 2013-05-13 att ta ställning till.

Redovisning av gjorda resor

Tidigare lydelse

Tjänsteresa som varar längre än en halv dag ska i efterhand redovisas i en kortfattad reserapport inom fem dagar.

Ny lydelse

Tjänsteresa som varar längre än en halv dag ska i efterhand redovisas i en kortfattad reserapport inom fem dagar. Senast den 3:e eller första arbetsdagen i varje månad ska traktamentes- och restidsredovisning vara inlämnad på därtill avsedd blankett.

Kombination med privata syften

Tidigare lydelse

Inget hindrar att en tjänsteresa kombineras med uppehåll av privat natur, om detta sker utan att föreningen åsamkas kostnader.

Ny lydelse

Anställda vid Wikimedia Sverige får kombinera en tjänsteresa med att ta ledighet under förutsättning att:

  • resebeslutet behovsprövas av annan än den resande, det vill säga att tjänsteresan varit nödvändig för föreningens verksamhet och den anställdes tjänsteutövning,
  • den anställde beviljats ledighet eller tar ut flextid,
  • det inte uppkommer några merkostnader för föreningen till följd av ledigheten, till exempel dyrare biljetter, och
  • den anställde står för samtliga merkostnader till följd av ledigheten.

Kostnaden för tjänsteresan föranleder ingen förmånsbeskattning för den anställde, eftersom resekostnaden hade uppstått även om den anställde inte valt att stanna kvar. Under tiden på resan då den anställde ej är i tjänst gäller ej Wikimedia Sveriges försäkringar för den anställde. Den anställde träder i tjänst igen när hemresan påbörjas och omfattas då av Wikimedia Sveriges försäkringsskydd. Uppehåll i tjänsteresa ska redovisas i reseräkningen då traktamente inte betalas ut för tiden den anställde ej är i tjänst.