Riktlinje för budgetuppföljning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Antagen av föreningens styrelse den 18 mars 2023 (se protokoll för beslut).

Inför varje ordinarie styrelsemöte sker normalt en ekonomisk sammanställning av kansliet som beskriver:

  • Ekonomiskt utfall sedan senaste sammanställning (rapporteringsperioden).
  • Skillnader i kostnader/intäkter under rapporteringsperioden från tidigare prognos.
  • En uppdaterad prognos för intäkter och kostnader för den kommande 3-månadersperioden.
  • En uppdatering kring ekonomiska reserver.
  • En uppdatering kring förväntade större intäkter (på längre sikt).
  • En uppdatering kring identifierade (finansiella) risker och eventuella steg som tagits för att minimera dessa.

Denna sammanställning, samt det ekonomiska underlaget, behandlas på ett möte mellan kansliet och Kassören, därefter delges styrelsen sammanställningen inför mötet. Under mötet presenteras sammanställningen tillsammans med en uppdatering kring pågående och planerade ansökningar. Efter styrelsemötet görs sammanställningen, undantaget eventuella känsliga uppgifter, publikt tillgänglig.