Riktlinje för utformning av remiss

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Praktiska riktlinjer för utformande av remissvar

Följande riktlinjer är inte bindande utan utgör rekommendationer.

  • Wikimedia Sverige bör alltid inkomma med svar på de remisser som regeringen skickar till föreningen. Detta eftersom föreningen tar remissförfarandet på allvar och gärna ser att regeringen skickar relevanta förfrågningar även i framtiden.
  • Wikimedia Sverige bör svara på de avsnitt i förslaget som påverkar föreningens verksamhet eller som rör områden inom vilka föreningen besitter expertis.
  • Om ett förslag som saknar koppling till Wikimedia Sveriges intressen och expertis skickas till föreningen räcker det med ett svar som anger att förslaget har övervägts och att föreningen saknar synpunkter.
  • Wikimedia Sveriges remissvar ska vara skrivna på ett språk som är enkelt, tydligt och koncist. För varje synpunkt ska det anges vilket avsnitt i regeringsförslaget som synpunkten gäller. Synpunkter som inte passar under ett specifikt avsnitt kan samlas under en separat rubrik.
  • Innehållet i förslaget bör inte återges i remissvaret om det inte är nödvändigt. Återges ändå delar ur förslaget eller uppgifter från andra källor ska det vara tydligt vad som är referat och vad som är synpunkter från föreningen.
  • Längre remissvar bör inledas med en sammanfattning.

Urval av information

Att läsa en hel utredning tar ofta för mycket tid i anspråk. En effektiv process för att svara på remitterade förslag börjar därför med att Wikimedia Sverige-relevanta avsnitt identifieras.

Läs sammanfattningen av utredningen och den vanligtvis detaljerade innehållsförteckningen. Välj ut de avsnitt som kan förväntas innehålla delar som är intressanta för föreningen. Gå igenom dessa avsnitt i detalj.

Se även