Riskanalys för Wikimedia Sverige med anledning av coronapandemin/Säkerhetsrutiner för fysiska arrangemang

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Listan genomgår ständig utvärdering och uppdatering, bidra gärna med förslag och förbättringar här eller på diskussionssidan.

Utöver nedanstående checklista ska en genomgång av WMFs riskbedömningsverktyg göras inför fysiska evenemang och aktiviteter.

För att säkerställa att vi kan genomföra arrangemang på ett sätt som följer myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridning, följer vi dessa riktlinjer:

  • Endast vara med om vi känner oss friska, samt informera deltagarna i förväg om att de bör göra detsamma.
  • Använda lokaler av tillräcklig storlek så att deltagare kan hålla avstånd under samlingar.
  • Undvika att deltagare från olika organisationer blandas, försök om möjligt ha flera tillfällen istället. Skilj deltagare från olika organisationer i olika delar av lokalen om det inte går att ha olika tillfällen.
  • Dela upp deltagarna i mindre grupper vid besök i mindre utrymmen, exempelvis bibliotek eller grupprum. Grupperna delas in så att personer från olika organisationer inte blandas.
  • Ha tillgång till handsprit och möjlighet att tvätta händer ofta. Använda tvättservetter för att sprita av gemensamma datorer/tangentbord/möss och annan utrustning.
  • Inte bjuda på fika/frukt som hanteras av andra än behöriga. Välja individuellt förpackade saker, ställa muggar på ett sätt som gör att man inte behöver ta på mer än den en själv ska ha.
  • Förlägga träffar vid tillfällen och på platser som gör att deltagare och arrangörer inte behöver resa med kollektivtrafiken i rusningstrafik. Uppmana till andra transportsätt än kollektivtrafik.
  • Släppa in och ut deltagarna kontinuerligt i lokalerna så att det inte uppstår trängsel vid in- och utgång.
  • Undvika att instruera deltagare vid en laptop för att inte stå för nära varandra vid enskilda instruktioner. Istället kan externa skärmar kopplas in för att öka avståndet mellan personer vid demonstration. Dela inte tangentbord mellan deltagare.
  • Följa övriga specifika rekommendationer som gäller för de lokaler där vi befinner oss.

Denna checklista gås igenom inför varje arrangemang och delas med medarrangörer och lokalansvariga. Vi utgår från resultatet för att planera och genomföra säkra arrangemang.