Sammanställning medlemssvar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nedanstående tabeller är sammanställningar av svar som lämnats av nya medlemmar via webbenkät enligt uppdrag från styrelsemötet 2015-01-24. Totalt 74 svar hade lämnats.

Vilken information vill du ha som ny medlem? Antal
Ingen/avböjer/vet ej 6
Nyhetsbrev 3
Projekten 2
Aktiviteter 1
GLAM-aktiviteter 1
Styrelsen/planer/stadgar 3
Fri kunskap 2
Hur hjälpa till 1
Vilken information vill du regelbundet ha från föreningen? Antal
Ingen/Vet ej/inget svar 7
Medlemsbrev 1
Strategiska samarbeten 1
Föreningens verksamhet 8
Utbildningsverksamheten 1
Om Wikipedia 1
Aktiviteter 1
Vill du engagera dig aktivt i föreningsarbetet? Antal
Ja 7
Nej 18
Vet ej/osäker/ej svar 9