Stöd till gemenskapen/Lägerledarguide/Tips

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Introduktion     Guide     Fler tips  

Här kommer fler tips till dig som vill ordna läger!

Innan lägret

När ni sätter igång med planeringen

 • Prata med varandra när ni börjar arbeta med planeringen för lägret, stäm av vilka kompetenser, styrkor, svagheter och önskemål ni har.
 • Det är bra att ha kunskap om wikimediarörelsen och att organisera volontäruppdrag.
 • Se till så att ni vet vilka krav det finns för att hålla ett läger under Wikimedia Sverige-flagg (till exempel att ha koll på Friendly space policy).
 • Ha gemensamma arbetsytor, till exempel Google Docs, med att göra-listor, mötesanteckningar och vem som är ansvarig för vad.
 • Skriv ned allt som behöver göras och vem som ska göra det, och ha regelbundna avstämningar där ni går igenom vad som gjorts och inte gjorts sedan senast.
 • Kom ihåg att även tänka på det pedagogiska arbetet och inte fastna i att enbart planera lägret rent organisatoriskt.
 • Skapa en projektsida för lägret på Wikipedia och ha med länk till den i antagningsbeskedet.

Lägeransökningar

 • Det är viktigt att i förväg känna till särskilda behov som deltagarna har.
  • Ha tydliga exempel på vad vi frågar efter i anmälningsformuläret, och förklara att det handlar om att anpassa lägret på bästa sätt.
 • Försök att få lägerdeltagarna att förstå redan i utlysningen eller anmälningsformuläret att de behöver vara beredda på att det är intensivt att vara med på läger.
  • Lägerdeltagare behöver ha/vara:
   • lite självgående, ta ansvar för sitt eget lärande och sina egna behov
   • tycka att det är roligt att lära tillsammans och umgås med andra
   • ha en viss miniminivå av datorkunskaper
   • förstå att ledarna är volontärer.
 • Be deltagarna skapa ett användarkonto på Wikipedia och skriva sitt användarnamn i ansökan.
 • Informera deltagarna om Friendly space-policyn och att deltagare som bryter mot den kan få åka hem.
  • Vid urvalet av deltagare ska det spela in om vi tror att de kan uppfylla Friendly space-policyn.

Kommunicera efter antagning

 • Uppmuntra deltagarna att ta med sig källor till artiklar de vill skriva.
 • Informera deltagarna om att de kan ta med sig till exempel handarbete, sällskapsspel och liknande.
 • Informera deltagarna om ekonomisk stöttning som kan vara möjlig att få, som att de kan göra egna ansökningar till Stöd till gemenskapen för resekostnader om det inte ingår i lägret.
 • Det kan vara svårt att veta vad deltagarna förväntar sig av lägret. Tips för att få mer på fötterna:
  • Gå ut i förväg med vad förhoppningen är att deltagarna ska lära sig under lägret, till exempel genom att ha med målformuleringen på lägrets projektsida.
  • När deltagaren får besked om att hen är antagen, ha med en fråga om vad hen förväntar sig av lägret.
  • Ge deltagarna tydlig information om hur lägret är organiserat.

Under lägret

 • Använd nyckelband med olika färger, till exempel att man tar på sig ett rött nyckelband för att signalera "prata inte med mig just nu".
 • Vid längre läger: utgå från deltagarnas intressen, och planera dagarna gemensamt med deltagarna (utom första dagen när alla behöver komma igång).

För fortsatt engagemang

 • Ge i slutet av lägret en hemläxa som ledarna, eller någon annan volontär, kan ge återkoppling på efter lägret.