Stöd till gemenskapen/Lägerledarguide

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Introduktion     Guide     Fler tips  
Den färdiga guiden som pdf.
Volontärer under arbete med att ta fram lägerledarguiden.
Några av volontärerna som arbetade med att ta fram lägerledarguiden.

Bakgrund

I Sverige gick det första Wikipedialägret av stapeln en sommarvecka 2016, då ett femdagarsläger i Molkom. Lägret riktade sig till personer som identifierade sig som kvinnor och som var nyfikna på att lära sig att redigera på Wikipedia.

Det blev veckoläger även 2017, denna gången i hela sju dagar och lägret inkluderade även ett utbyte över videolänk med en skrivstuga i Pretoria.

Det tredje året, 2018, ordnades ett fördjupningsläger på sex dagar som riktade sig till personer som identifierade sig som kvinnor och som ville lära sig mer om Wikipedia och Wikimedia, för att kunna få verktyg att själva arrangera event som till exempel läger och skrivstugor.

2019 blev det istället för veckoläger två helgläger, det ena i Viskadalen och det andra i Falun. En bidragande orsak till att det inte blev ett veckoläger var att Wikimania ordnades i Stockholm i augusti. Lägerdeltagare från 2018 var arrangörer och ledare för helglägren 2019.

Lägerledarträffen

I månadsskiftet december samma år träffades fem av de åtta som varit lägerledare under åren för att dela med sig av sina kunskaper och skapa en guide som även kan komma andra till nytta och gagna. Träffen fungerade också som ett tillfälle att göra en gemensam utvärdering och prata om våra erfarenheter. Här kan du se ansökan om stöd till gemenskapen för projektet. Det är även möjligt att ta del av lägerledarnas utvärdering av själva lägerledarträffen.

Se även

Länkar till de olika lägrens projektsidor på Wikipedia: