Projekt:Stöd till gemenskapen 2019/Bidrag/Erfarenhetsutbyte och lägerguide/Utvärdering

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Utvärdering av lägerledarträffen 30/11-1/12 2019 (Dessa punkter skickades även in till WMSE via epost ett par dagar efter träffen.)

 • Det har känts bra att ventilera och gå igenom hur de läger som varit har gått, och vi har insett vikten av att lägerledare får tid och utrymme till att göra det. Att tydliggöra och bena upp vad som är vad.
 • Det var bra att svar på de fem frågor som skickats till lägerledare som inte kunde närvara under helgen samlades in i förväg så att vi kunde ha tillgång till dem redan från start.
 • Vi har gjort ett stort insamlingsarbete, den största delen av tiden på lägerledarträffen gick åt åt det, men det var välbehövligt och gav mycket.
 • Vi har tittat på vad man kan förändra med lägren, och eventuellt hur, och vad man kanske måste acceptera och inte kan göra något åt.
 • Vi har hittat flera bra förslag på hur man kan lösa problem som uppstått och hur vi kan dela dessa med varandra och andra.
 • Deltagare på lägerledarträffen har fått en större förståelse för hur WMSE är organiserat, och relationen mellan föreningen och volontärer.
 • En sådan här helg har fungerat som ett sätt att få energi när man haft ett tufft läger (för en själv, ur ledarperspektiv, pga speciella omständigheter) och är sliten.
 • Högre matbudget hade varit bra - vi underskattade vad en lunch i Stockholm under en lördag och söndag kostar (och onödigt mycket planeringstid gick åt till att leta efter matställen inom budget).
 • Tågbiljetterna blev dyrare än vad vi först planerat, men resekostnader är alltid svåra att uppskatta.
 • Det har varit värdefullt att träffa andra lägerledare och inte känna att man är ensam om sina erfarenheter och engagemang.
 • Vi är nöjda med den uppslutning som blev och att samtliga läger som organiserats med stöd från WMSE har varit representerade på olika sätt.
 • Övriga deltagare är nöjda med planeringen av lägerledarträffen.
 • Det känns som att vi har hunnit mycket under helgen.
 • Två dagar är nödvändigt för en dylik träff, på enbart en dag hade vi inte hunnit.