Stadgar:Valberedning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Se Stadgar#9_§_Valberedning

Valberedningen skall bestå av minst tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till föreningens medlemmar tillgängliggöra en lista över kandidater till ordförande, styrelseledamöter och revisorer.