Stadgerevision 2012/Firmateckning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En alternativ formulering som är vanlig är "Firman tecknas av styrelsens ordförande och kassör gemensamt eller var för sig".Anders Wennersten 31 mars 2011 kl. 10.33 (CEST)[svara]

Ja, bra och mer tillåtande utformning. --Ainali 1 april 2011 kl. 22.03 (CEST)[svara]
Vaddå mer tillåtande? Om ordförande och kassör får teckna var för sig, så kan de ju teckna gemensamt om de vill, men det finns ju ingen poäng i det.
IOGT-NTO kör såhär:
Styrelsen bestämmer hur föreningens firma ska tecknas. Firman ska dock tecknas av minst två personer gemensamt, däribland minst en förtroendevald.
Jag personligen tycker att det känns rimligt att överlåta till styrelsen att besluta om hur föreningens firma skall tecknas. Plrk 9 april 2011 kl. 12.56 (CEST)[svara]
Här delar jag inte din uppfattning. Stadgar är ju till för att begränsa möjlighet till att styrelsen gör godtyckliga agerande eller tas över av en "diktator". Och då är reglerna för firmateckning en central sak att inte delegera till styrelsen. Texten med "gemensamt" istället var för bara "var för sig" blev för några veckor konkret i en annan förening jag är kassör i. Det var frågan om att skriva under ett hyreskontrakt för en byggnad som det är föreningens syfte att göra tillgänglig. Dvs i detta fall kan ett felaktigt avtal äventyra hela föreningen. I detta fall bör då båda skiva under, medan i mindre centrala frågor kan det räcka med att både an av dessa skriver på.10 april 2011 kl. 10.38 (CEST)
En kompromisslösning kan kanske vara något i stil med "Firman ska tecknas av minst två personer gemensamt. Styrelsen kan välja att bemyndiga enskilda ledamöter att ensamma teckna firman i transaktioner där det inblandade värdet understiger ett av årsmötet fastställt belopp." Isåfall kan man låta vissa personer ingå avtal om mindre saker (t ex beställa kaffe till årsmötet) utan att för den skull riskera att en person ballar ur och beställer något enormt. Plrk 14 april 2011 kl. 12.24 (CEST)[svara]
Jag är inte oenig i sak men tycker formuleringen är onödigt krånglig. Anders Wennersten 21 juli 2011 kl. 19.14 (CEST)[svara]
Jag ser inte rätt anledningen att ändra det till att två personer måste teckna någonting tilsammans. Det är ju så att vi teckna kontrakt endast efter styrelsebeslut, t.ex. fundraisingavtal, kontrakt med bank etc., annars riskerar jag att bli personlig ansvarig och inte avlastad på nästa årsmöte. Jag ser inte hur ordförande eller kassör kan bli en diktator. Mer reelt är egentlingen att de som har kontobehörigheter tar årets insamlingskampanjpengar och försvinner, men kontobehörigheter är i princip oberoende på firmatecknare och kan även delegeras till andra personer. --Prolineserver 30 juli 2011 kl. 10.02 (CEST)[svara]
Jag ser tre frågor i detta.
Den första gäller vem som ska fatta beslut om vem som kan teckna firman.

Ska det stå i stadgan, tas i beslut av stämman eller av styrelsen? Om man bortser från den ovan diskuterade aspekten om en icke rättskapabel ordförande, menar jag att i en liten förening som WMSE det fungerar bra om det i står i stadgan, om det är en enkel och praktisk skrivning som att föreningens firma tecknas av ordföranden ELLER kassören (invändningen ovan om att och/eller är ologisk tycker jag är riktig). Jag tycker att kravet på två namn för firmateckning skapar praktiska problem i en förening där firmateckningen gäller ett antal små avtal och inte några få stora avtal (som skulle få föreningen att gå omkull).

Den andra gäller om det ska vara A OCH B, A ELLER B, eller A OCH/ELLER B.

Jag förordar A ELLER B. Trots allt är det fråga om en ideell förening som ska hantera en löpande årlig budget med vissa driftsinkomster och vissa i princip balanserande driftsutgifter, med kortsiktiga åtaganden.

Den tredje frågan är - i det fall stadgan utpekar ordförande/kassör till firmatecknare - av praktisk art i den händelse under löpande år av någon anledning vare sig ordförande eller kassör kan skriva under (avhopp, dödsfall, sjukdom). I så fall faller verksamheten ihop. Då krävs ett tillägg som jag i skrivande stund inte är kapabel att formulera. Om nu detta skulle vara för svårt att formulera, får man backa och i stället ha en paragraf i stadgan som överlåter till styrelsen att besluta om hur föreningens firma ska tecknas.Boberger 22 augusti 2011 kl. 02.51 (CEST)[svara]

Förslag på ny text inlagd

Jag la in enligt Bobergers förslag~, också då jag är av uppfattningen av detta skall regleras i stadgarna och inte överlåtas åt styrelsen.Anders Wennersten 29 september 2011 kl. 21.58 (CEST)[svara]

Jag har nu också lat in som förslag en mening att styrelsen tillfälligt kan utse annan firmatecknare (hittade formuleringen från annan förenings stadgar).Anders Wennersten 30 september 2011 kl. 11.39 (CEST)[svara]