Stadgerevision 2012/Medlemskap

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vilka som accepteras som medlemmar

Före stadgarna fastställdes 2007 var det långa dikussioner om juridiska personer skulle accepteras och om personer under 16 år skulle ges medlemskap (när man är under 16 krävs målsmans samtycke för utgifter, varför formellt föreningen bör stämma av att sådant samtycke finns) . I båda dess punkter anser jag dock nuvarande text är OK. Anders Wennersten 31 mars 2011 kl. 09.21 (CEST)[svara]

Medlemskapets upphörande vid obetald årsavgift

Texten om detta anser jag oklar skriven och innehållet inte självklart, så en ändring av dagens tex vore önskvärd.Anders Wennersten 31 mars 2011 kl. 09.20 (CEST)[svara]

Jag skulle önska att en diskussion om medlemskap (vem är medlem? när upphör medlemskapet? etc.) kunde ta en annan utgångspunkt än en stadgerevision. Jag önskar att vi hade aktiviteter för medlemmar, en ständig dialog, så att det känns meningsfullt att vara medlem. Nu misstänker jag att många av medlemmarna har glömt bort föreningen. Om vi påminner dem om att de borde betala, kanske de väljer att utträda. --LA2 31 mars 2011 kl. 19.52 (CEST)[svara]
Jag tror nog att vi ska våga påminna våra medlemmar att betala. Problemet är väl snarast att det är 50% av vår mailkonversation. Vi borde vara bättre med att kommunicera med dem, och nu med CiviCRM är det både lätt för oss att göra det, och lätt för medlemmar att tacka nej till dessa mail. Så stadgerevisionen ser jag som något helt separat. Sättet vi kommunicerar bättre med våra medlemmar måste vi dock bli bättre på. Men hur? Och var är det bäst att diskutera det? --Ainali 1 april 2011 kl. 21.48 (CEST)[svara]
Jag föreslår följande mening ändras/klargörs Medlem som ej har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen, och skall avföras ur medlemsförteckningen. till något som Medlem för vilken medlemsavgift inte erhållits den 1 juli året efter det år för vilket avgift ej erlagts, skall anses ha begärt sitt utträde ur föreningen, och skall avföras ur medlemsförteckningen.Anders Wennersten 21 juli 2011 kl. 18.36

(CEST)

Jag förslår följande skrivning: Medlem som ej har betalat medlemsavgift före 1 juli för ett verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen, och skall avföras ur medlemsförteckningen. --Ainali 24 oktober 2011 kl. 18.43 (CEST)[svara]

Hedersmedlemmar

Jag tycker att man ska införa en möjlighet att ha hedersmedlemmar. Jag tycker inte att detta är en möjlighet som ska utnyttjas ofta, men finnas. Jag ser två skäl till detta: 1) att kunna honorera (inomwikipedianska) personer som (under flera års tid) gjort fina insatser som gynnar svenskspråkiga Wikipedia och/eller andra Wikipediaprojekt (Commons t ex) 2) att kunna hedra en och annan utomstående, ej primärt WP/WM-aktiva (i Sverige eftersom vi är Wikimedia Sverige), som t ex bidragit till att gynna utvecklingen av WP/WM som exempelvis att positivt lyckats påverkat institutioner att släppa CC-bilder i stor skala).

Jag pläderar alltså inte, i nuvarande skede, för att WMSE ska börja utnämna hedersmedlemmar, det är en sak som jag inte har tänkt igenom, men jag tycker inte att man ofta ska göra stadgerevisioner utan vill därför utnyttja detta tillfälle till att införa en STADGEMÄSSIG MÖJLIGHET FÖR STYRELSEN att utse hedersledamöter.

Jag anser att detta ska vara en sak för styrelsen, absolut inte för stämman. En diskussion om möjligt hedersledamotskap måste av integritets- och ömsinthetsskäl vara diskret och inte kunna komma ut till allmänheten, om det visar sig att ett initiativ leder till negativt beslut. Boberger 21 augusti 2011 kl. 22.20 (CEST)[svara]

Förslag på ändrad text inlagd

Jag har lagt in en ny formulering för när medlemskapet upphör enligt ovan. Jag har inte lagt in något om hedersmedlemmar, då förslag till text för det saknas. Anders Wennersten 29 september 2011 kl. 21.44 (CEST)[svara]