Stadgerevision 2012/Styrelse

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ledamotsantal i styrelsen

Förslag till ändring av Prolineserver: "Styrelsen skall bestå av ett ojämnt antal ledamöter om minst fem och maximalt av tretton personer." skall ändras till "Styrelsen skall bestå av minst fem och maximalt av tretton ledamöter." Ojämnt antal av ledamöter i styrelsen förhindrar inte att styrelsen blir beslutför med en jämt antal av ledamöter, och 6 § reglerar detta fall tillräckligt. Den minskat flexibilitet , dvs. möjligheten att en kandidat kan inte väljas sedan där finns ingen andra kandidat som ställer upp sig (som det hände vid första konstituerande årsmöte) är tungt vägande än en minskat beslutför. --Prolineserver 26 mars 2011 kl. 23.50 (CET)[svara]

Är böjd hålla med. Denna noggranna bestämmelse har ingen praktisk betydelse för styrelsens arbete.Anders Wennersten 31 mars 2011 kl. 10.31 (CEST)[svara]
Instämmer. Plrk 9 april 2011 kl. 13.07 (CEST)[svara]
Instämmer. Boberger 21 augusti 2011 kl. 23.42 (CEST)[svara]

Krav på ledamöter?

Vid fastställande av stadgarna 2007 diskuteras mycket om det skulle vara krav på ledamöter, tex ålder (myndighet), speciellt då för kassören. En omyndig kassör kan inte accepteras men frågan är om detta behöver stå i stadgarna? Man kunde också tänka sig krav på svenskspråkighet och/eller erfarenhet av att redigera i wikimedia projekt. Anders Wennersten 31 mars 2011 kl. 09.29 (CEST)[svara]

Ålder på kassör (och ordförande?) håller jag med om, men också osäkerheten på om det behöver stå i stadgarna. Svenskspråkighet ser jag inte som ett krav, så länge som styrelsen kan kommunicera på något sätt. Redigeringserfarenheten är jag också osäker på, om det skulle hindra någon som är duktig på fundraising eller licensfrågor vore det olyckligt. /Haxpett 31 mars 2011 kl. 11.03 (CEST)[svara]
Ett eller två styrelseproffs och någon ytterligare specialkompetens känns inte som ett stort problem (skulle vi tacka nej till Jonas Birgersson bara för att han kanske inte har stor redigeringserfarenhet?). Jag litar på att årsmötet väljer en väl sammansatt styrelse. --Ainali 1 april 2011 kl. 22.01 (CEST)[svara]
Att kassören (som väljs av styrelsen) skall vara myndig ÄR ett krav. Frågan är mer om detta skall skrivas in i stadgarna. Och med tanke på att ordföranden också är firmatecknare så Är det nog också ett krav denna är myndig. Anders Wennersten 2 april 2011 kl. 08.47 (CEST)[svara]
Vem säger att det är ett krav att kassören skall vara myndig? När jag var 16 var jag kassör för en fackförening som omsatte ungefär 100 000 om året. I ungdomsförbund är det inte ovanligt med styrelser där samtliga ledamöter är omyndiga. Plrk 9 april 2011 kl. 13.07 (CEST)[svara]
Intressant indata. I diskussionen 2007 var det flera, mer kunniga än jag i detta, som hävdade att kassören Måste vara myndig. Men det kan ju vara fel, och jag föreslår ju inte i och för sig att en sådan sak skrivs in i stadgetexten.Anders Wennersten 10 april 2011 kl. 10.45 (CEST)[svara]
Jag tror att det skulle vara årsmöte som skulle beslutar om en kandidat har kompetenser som funktionär och inte stadgar. Om det kommer till myndigheten ser jag ingen skillnad mellan kassör, ordförande, styrelseledamot, revisorerna eller även medlem: i slutet har varje styrelsebeslut följder som påverka styrelsens ansvarsfrihet. Och hur påverkar det juridisk ansvar om någon har ingen ful rättshandlingsförmåga, om det blir en finansiell ansvar kvar? Minst i Tyskland är det så att en person med mindre än 18 år har endast begränsat andlingsförmåga om t.ex. sina egna pengar. I en föreningen får de endast blir medlem om föräldrarna tillåter det, sedan även medlemmarna kan får stor ansvar, och om man har ingen rättshandlingsförmåga går det automatisk över till föräldrar. När det gäller rösträtt är det föräldrar som har det, och det uteslutar många föreningar. Och därför är det i Tyskland omöjligt att en person med mindre än 18 blir styrelseledamot. I stället kan man blir adjungerad ledamot utan rösträtt, och där behövs ingen bekräfta av föräldrar.
Men jag har ju ingen idé hur det är i Sverige. Jag tror att där finns stora skillnader, sedan jag hittade att man får begränsad rättshandlingsförmåga med 16 år, och i Tyskland får man den redan med 7. --Prolineserver 10 april 2011 kl. 12.47 (CEST)[svara]
Saker som svenskspråkighet och redigeringserfarenhet anser jag också är en fråga för årsmötet, inte stadgarna. Dock anser jag frågan om myndighetsålder (ev 16 år)för kassör, ordförande och revisorer, men inte för övriga ledamöter, är ett krav (även om det som för Plrk kan fungera i alla fall). Jag har varit med i utkanten när en kassör spårat ut, och det blev då frågan om rekommenderade brev etc, dvs juridiskt bindande korrespendans. I det fallet mer för att få tillgång till de uppgifter kassören hade, mer än för att kräva tillbaks pengar. Och detta skulle knappast gå mot en omyndig (det blev svettigt reda ut affärerna, och redovisa bokslut och kunna ge ansvarsfrihet, vilket tog flera år, när alla underlag var borta...). Det är också så att det är styrelsen som väljer kassör varför eventuella restriktioner bör stå i stadgarna. Jag kommer dock ändå inte propsa på att detta förs in då jag är van från övriga föreningar att detta inte skrivs ut (men där saknas också egentligen omyndiga medlemmar).Anders Wennersten 21 juli 2011 kl. 18.59 (CEST)[svara]

Jag tror att vi ska försöka sära på frågorna i diskussionen. Det första är att åtskilja frågan om (möjliga) lämplighetsfrågor (typ redigerings- eller språkkompetens) från den formella fråga om rättskapacitet (t ex att var straffmyndig eller ha rätt att ingå avtal).

Tanken att ta in lämplighetskrav i stadgan tror jag vi omedelbart ska skriva av. Då skulle man, tror jag, skratta åt oss, och rent sakligt vore det svår att formulera något vettigt och försvarbart.

Den mer formella aspekten kräver litet mer eftertanke. Dessvärre är inte heller jag lagkunnig i denna fråga, men jag måste säga att jag inte skulle våga vara med i en styrelse där firmatecknarna inte hade full rattskapacitet. (Förslag: att jag själv eller någon annan i diuskussionen försöker genom någon kompis utreda rättsläget!) Det är en annan sak än att hela styrelsen kan göras ansvarig om den inte får ansvarsfrihet på en stämma; då gäller ansvarsfrågan vad styrelsen beslutat - eller eventuellt vad den UNDERLÅTIT ATT GÖRA.Så är det för ju för alla styrelser, det är den risk man tar (jämför t ex HQ Banks styrelse i relation till skandalen 2010).

Låt oss anta, att det skulle bli problem om firmatecknarna (normalt ordförande och/eller kassör) INTE är rättskapabla! (Det vill säga i praktiken att det skulle bli problem, om något skulle gå snett; visst kan man ha en tioårig kassör i en ideell förening med stor omsättning så länge det går bra, för det finns ju ingen myndighet som vare sig formellt eller i parktiken utövar kontroll av en sådan sak!) Frågan är då om man ska ha något i stadgan eller ej. I den frågan tycker jag att man gott kan avstå från explicit skrivning. Mina argument är att styrelsen bör kunna anses ta ansvaret. Kassör utser den själv, och får då se till att personen är lämplig (inklusive kan ha rätt att ingå förpliktelser utan målsmans godkännande). Om nu stämman skulle ha röstat en omyndig som ordförande, får väl då styrelsen se till att någon annan i styrelsen utses till firmatecknare (normalt tillsammans med kassören, eller någon annan i styrelsen).

Jag skulle inte vilja ha in ett krav på uppnådd myndighetsålder för ordföranden i stadgan av skälet, att jag - trots att jag själv är 68 år - absolut kan tänka mig en 17-årig ordförande i WMSE, om denne person verkade vara duktig och klok, alldeles oavsett om man av juridiska skäl skulle vara tvungen att ersätta henne/honom som firmatecknare med en myndig styrelseledamot.

När det gäller kassör vore det för mig svårt eller omöjligt att tänka mig en omyndig person. Kassören måste enligt min uppfattning ha rätt att teckna firma för att kunna göra sitt jobb. Men som sagt, detta är en fråga som styrelsen ska kunna ta hand om, och som inte KRÄVER en stadgeparagraf. Boberger 22 augusti 2011 kl. 00.28 (CEST)[svara]

Håller med Boberger här, detta kan styrelsen ta hand om utan stadereglering. Vill påpeka att jag när jag var 17 var kassör i en fackförening som omsatte ca 100 000 om året - det löste vi genom att en äldre styrelseledamot var firmatecknare och därför skrev under alla utbetalningar och dylikt. Egentligen är det en ganska liten (men kritisk!) del av kassörens vanliga arbete som faktiskt kräver firmateckningsrätt. Plrk 24 augusti 2011 kl. 09.33 (CEST)[svara]

Ojämt

Det står "ojämt" i stadgarna nu, men det stavas "ojämnt"[1]. Plrk 9 april 2011 kl. 13.15 (CEST)[svara]

Stavning har jämt gett mig ojämna plågor, icke-jämte som jag är, när jag skriver, och då inte har tillgång till ett jämförande rättstavningsprogram. Jämte att hitta bra källor, och jämbördigt med att inte skriva långrandigt, är detta som en jämmerlig jämnsk jämmerdalsvals. Boberger 22 augusti 2011 kl. 00.54 (CEST)[svara]

Förslag på ny text inlagd

Jag har som prov lagt in en text som följer diskussionen ovan som jag uppfattar kommit till en gemensam ståndpunkt.Anders Wennersten 30 augusti 2011 kl. 17.04 (CEST)[svara]

Jag har också nu markerat meningen att styrelsen själva kan välja in ny ledamot vid vakans. Detta då kravet på jämnt antal föreslås struken och också då motsvarande mening för valberedningen är markerad som oklar - det kan vara lämpligt behandla denna mening samtidigt.Anders Wennersten 30 september 2011 kl. 11.10 (CEST)[svara]
Jag har nu på eget bevåg lagt in en text som föreslår ledamöter har tvååriga mandateperioder. Detta då det nästan är praxis i denna typ av föreningar och de skapar säkrare kontinuitet. Anders Wennersten 24 oktober 2011 kl. 15.52 (CEST)[svara]
Jag har tagit bor detta med tvååriga mandatperioder (inte krångla i onödan) och gjort mer tydligt att styrelsen inte skall kunaa ersätta sig själv.Anders Wennersten 22 november 2011 kl. 14.18 (CET)[svara]