Stadgerevision 2012/Styrelsesammanträde

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här var det före 2007 diskussion om antalet möten som krävs. Jag tycker dock det är olämpligt att i stadgar stressa den punkten. En alltför passiv styrelse är det bättre byta ut utan att tjafsa om de uppfyllt stadgarna eller ej. Anders Wennersten 31 mars 2011 kl. 09.32 (CEST)[svara]

Jag instämmer, meningen "Styrelsen skall hålla minst fyra protokollförda möten per verksamhetsår." borde avskaffas vid en eventuell stadgerevision. Plrk 9 april 2011 kl. 13.02 (CEST)[svara]
Bra idé. Vilka möjligheter har medlemmar om en styrelse gör ingenting, eller om mer än hälvten av styrelsen är passiv, kommer inte till möten (som därför kan inte tar någon beslut)? --Prolineserver 10 april 2011 kl. 13.10 (CEST)[svara]
Extra årsmöte kan sammankallas med bara en revisor som kräver detta. Sedan har jag blivit lite orolig frasen "protkollförda möten" kanske borde vara kvar, dvs något som "Styrelsens möten skall protokollföras".Anders Wennersten 10 april 2011 kl. 16.31 (CEST)[svara]
Kanske "Styrelsen sammanträder till protkollförda möten på kallelse av ordföranden"? --Prolineserver 10 april 2011 kl. 17.24 (CEST)[svara]
Föreslår första meningen tas bort andra behålls och en ny läggs in efter denna med texten Styrelsens möten skall protokollföras. Anders Wennersten 21 juli 2011 kl. 19.03 (CEST)[svara]
Låter bra till mig. --Prolineserver 30 juli 2011 kl. 09.42 (CEST)[svara]

Jag är inte riktigt med på noterna. Man skriver inte stadgar - eller lagar - för en situation där saker och ting fungerar, utan för en tänkbar, om än mindre sannolik, situation när det är problem. Ett sådant tänkbar, om än osannolik, situation är att man har en ordförande som av någon orsak, vad det vara månde, inte kallar till styrelsemöten, eller inte så ofta. Den nuvarande stadgan ger en styrsignal att det ska vara styrelsemöte minst var tredje månad, och detta tycker jag är bra. Om det nu, osannolikt som det kan vara, skulle vara så att ordföranden inte sammankallat till sammanträde på¨några månader, så ger stadgan de andra styrelseledamöterna en formell grund att kräva styrelsemöten. Att det i dagsläget är så i verkligheten att styrelsen sammanträder en gång per månad (telefonsammanträde) är en sak, stadgan skrivs inte för 2011 eller 2012, utan för en längre period.

Ett problem, något vid sidan om, som jag tyckt mig se som ny styrelseledamot, är att styrelsen visserligen har täta möten (en gång per månad), men att dessa enbart genomförs som möten på¨distans. Jag vet inte hur man resonerade inför den ursprungliga stadgan, men tror det vore bra att ha MINST TRE STYRELSEMÖTEN per år (ett konstitutionerande, ett motionsbehandlande och stämmoförberande, samt helst ett tredje däremellan) som fysiska möten. Skälen kan jag utveckla om någon vill det. Fysiska möten är dock tids- och kostnadskrävande, och kräver att medel avsätts - företrädesvis av stämman - för resor och kanske också för uppehälle. När nu föreningen ekonomiskt kommit i bättre läge än under pionjärtiden, är det möjligt att inför 2012 års stämma ta upp en sådan budgetfråga (som alltså enligt min mening positivt kan påverka ett sammansvetsat styrelsearbete, inklusive en god rikstäckning).

Men som sagt, detta är inte som jag ser det en stadgefråga. Däremot förespråkar jag att vi behåller "grundlagsfädernas" paragraf om minst fyra styrelsemöten (även om det kanske hade räckt med att de skrivit tre!). Boberger 22 augusti 2011 kl. 01.28 (CEST)[svara]

Jag förstår och kan delvis hålla med dig. Det jag tänker på är när jag var med i en döende förening, där revisorer och dylika var gnälliga. I slutändan kom denna styrelse inte att kalla till ett (sista) krisårsmöte, då man inte ville ta emot all den kritik som skulle kommit mot att denna styrelse, inte gjort det den borde som att hållit ett antal möten (däremot var ekonomin skött OK, och mötesprotokoll fanns). Och det var egentligen djupt otillfredsställande att inget sista årsmöte blev av och redde ut vart pengarna och arkivet skulle ta vägen. Stadgarna är väl främst ett ramverk som årsmötet antar för att styra upp framtida årsmötet och ge ramar för styrelsen som årsmötet vill kunna följa upp. Något intrument för styrelsens arbete ser jag inte det primärt vara. Styreslen kan ju upprätta ett eget dokument för att reglera hur det skall gå till (finns inom WMSE).Anders Wennersten 30 augusti 2011 kl. 19.07 (CEST)[svara]

Förslag på ändrad inlagd

Jag har nu alt in i enlighet med mitt förslag ovan, men markerat, att ändringen bör tas upp vid årsmötet. Jag har kollat andra stadgar och funnit andra exempel där antalet möten ej anges i stadgarna.Anders Wennersten 30 september 2011 kl. 11.50 (CEST)[svara]