Verksamhetsberättelse 2009/Sida 6

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

<< Sida 5 | Sida 7 >>

Donationer och föreningens ekonomi

Efter att ha haft en god ekonomi i årets början har i enlighet med årsmötets beslut en del kostnader för evenmang tagits under året. Detta tillsammans med att inga större donationer har inkommit gör att tillgångarna har minskat från drygt 110 000 kr till drygt 67 000 kr.

Medlemsutveckling

Antalet medlemmar har under året ökat från 164 till 203. Från och med den 24 september (bokmässan) har inbetalda avgifter betraktats som avgift för 2010 med giltighet även för slutet av 2009.

Donationer

Under året har vi fått in 7874 kr i gåvor men tyvärr inga större donationer som förra året. Vi har dessutom själva genomfört en donation på 17 010 kr till Wikimedia Foundation.

Föreningens ekonomi för året

Föreningens redovisning visar ett underskott för 2009 på 43 385 kronor. De avvikelser som finns mot den budget som årsmötet godkände är främst uteblivna donationer samt att bara ungefär hälften av medlemmarna har betalat sin medlemsavgift. Så trots att vi har hållit utgifterna cirka 31% lägre än beräknat har det inte räckt för att nå vår budget.