Verksamhetsberättelse 2009/Sida 7

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

<< Sida 6 | Sida 8 >>

Föreningens inre arbete

Styrelsens inre arbete har flutit på bra. Även kontakterna med övriga Wikimedia-världen har fungerat över förväntan. Vi har genomfört en hel del medlemsaktiviteter men inte fullt ut så mycket som önskat. Utåtriktade kontakter har genomförts i begränsad omfattning.

Styrelsens inre arbete

Styrelsen har haft 14 protokollförda styrelsemöten, där alla utom två skett i form av telefonkonferens via Skype. Den 14 mars hade föreningen årsmöte i Kungliga biblioteket, med 23 medlemmar närvarande. Årsmötet lämnade styrelsen oförändrad. Vid styrelsebeslut per capsum valdes Anna Bauer in efter att en vakans uppstått när Anders Wennersten, vald vid årsmötet, avgått. Jan Ainali tog då över rollen som kassör.

Föreningens webbplats http://wikimedia.se har hållts i drift under året. Information har fyllts på och sajten har använts bl.a. för att visa på aktiviteter, donationer och protokoll från styrelsemöten. Sedvanligt administration av bankkonto, bokföring och medlemsregister har bedrivits.


Medlemsaktiviteter

Ett nyhetsbrev har skickats ut och alla nya medlemmar har fått ett välkomstmail. Vi har valt att använda social media till att föra ut information och kommer under 2010 att starta en blogg. Styrelsens medlemmar har medverkat vid 17 wikifikor, och vid föreningens tre större evenemang så har ett tjugotal medlemmar varit med och hjälpt till.

Kontakter inom Wikimedia-världen

Lennart Guldbrandsson och Jan Ainali deltog i en träff i Berlin där alla chapters, styrelsen ur Wikimedia Foundation och flera av de anställda var närvarande. Mötet gav många idéer och kontakter, samt bekräftade att Wikimedia Sverige snabbt har fått ett bra rykte. Samtidigt i Berlin var även tre medlemmar på en utvecklarkonferens som gick parallellt.

Lennart deltog som inbjuden vid ett Wikipedia Academy i USA i juni. Under sommaren besökte två medlemmar ur föreningen Wikimania, den internationella konferensen, i Argentina, där styrelseledamoten Einar Spetz höll ett föredrag.

Anders Wennersten har under året varit medlem i den kommitté som granskar ansökningar från blivande lokala stödföreningar, ChapCom och har senare blivit invald i Audit Committe som granskar Wikimedia Foundations arbete.

Vi har skickat fyra stycken Chapters Reports till den centrala mailinglistan för alla chapters där vi har berättat om vår verksamhet.


Utåtriktade kontakter i Sverige (lobbying)