Verksamhetsberättelse 2010/6

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

<< Sida 5 | Sida 7 >>

Donationer och föreningens ekonomi

Ekonomin har varit god, tidigt på året fick vi en donation och i slutet av året var vi med i Wikimedia Foundations insamlingskampanj för första gången. Tillgångarna har växt från 68 000 kronor till över 320 000 kronor vid årets slut.

Medlemsutveckling

Antalet medlemmar har under året ökat från 203 till 243 varav två organisationsmedlemmar, Regionarkivet i Göteborg och Arbetarrörelsens Arkiv. Från och med den 26 september (bokmässan) har inbetalda avgifter betraktats som avgift för 2011 med giltighet även för slutet av 2010.

Donationer

Under året har vi fått in 267 000 kr i gåvor och en större donation om 30 000 kr från en välgörare som vill vara anonym. Den stora mängden gåvor beror på att vi i år har deltagit i Wikimedia Foundations insamlingskampanj. Av de pengarna som vi har fått in genom den kampanjen ska hälften gå tillbaks till Wikimedia Foundation, det var ett villkor för att få vara med, vilket är cirka 130 000 kr för tidsperioden 2010.

Föreningens ekonomi för året

Föreningens redovisning visar ett överskott för 2008 på 256 500 kronor. Den avvikelse som finns mot den budget som årsmötet godkände är främst mycket större intäkter från donationer. Vi har på utgiftsidan varit under budget på nästan allt, vilket i år tyvärr beror delvis på att vi inte har haft kapacitet att genomföra allt det vi har tänkt, men delvis också på att vissa kostnader släpade in i 2011.