Verksamhetsberättelse 2010/7

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

<< Sida 6 | Sida 8 >>

Föreningens inre arbete

Styrelsens inre arbete har flutit på bra. Även kontakterna med övriga Wikimedia-världen har fungerat över förväntan. Vi har genomfört en hel del medlemsaktiviteter men inte fullt ut så mycket som önskat.

Styrelsens inre arbete

Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten, där alla utom ett skett i form av telefonkonferens via Skype. Den 27 februari hade föreningen årsmöte i Uppsala universitet, med drygt 20 medlemmar närvarande. Årsmötet valde in Albin Jacobsson och Johanna Henriksson i styrelsen efter att Johan Schiff och Einar Spetz ställt sina platser till förfogande. På styrelsemötet 2010-08-23 fyllnadsvaldes Axel Pettersson sedan Johanna Henriksson avgått under sommaren.

Föreningens webbplats http://wikimedia.se har hållts i drift under året. Information har fyllts på och sajten har använts bland annat för att visa på aktiviteter, donationer och protokoll från styrelsemöten. Sedvanligt administration av bankkonto, bokföring och medlemsregister har bedrivits.

Fundraising på ett mer strukturerat sätt

Jan Ainali och Lars Aronsson har varit projektledare för årets fundraising. CiviCRM har valts som system för Fundraising och betalning av medlemsavgifter. Andreas Jonsson och Holger Motzkau har ordnat med det tekniska för att få CiviCRM att fungera. Numera kan man donera på donera.wikimedia.se.


Medlemsaktiviteter

Alla nya medlemmar har fått ett välkomstmail. Vi har valt att använda social media och bloggen till att föra ut information i stället för nyhetsbrev. Styrelsens medlemmar har medverkat vid cirka 40 wikifikor, och vid föreningens större evenemang så har ett tjugotal medlemmar varit med och hjälpt till.

Det har med hjälp av föreningen också arrangerats två stycken wikisafaris som har fotograferat och laddat upp hundratals bilder.

Kontakter inom Wikimedia-världen

Lars Aronsson deltog i en träff i Berlin där alla chapters, styrelsen ur Wikimedia Foundation och flera av de anställda var närvarande.

Som planerat arrangerade föreningen en subventionerad resa till Wikimania, den internationella Wikipediakonferensen, i Gdansk. Åtta medlemmar deltog på färjan, och totalt var 12 medlemmar från föreningen där.

Vi har skickat tio stycken Chapters Reports till den centrala mailinglistan för alla chapters där vi har berättat om vår verksamhet.

På Wikipedia Academy var Wikimedia Foundations VD Sue Gardner på besök med hennes assistent James Owen.