Projekt:Fundraising 2010

Från Wikimedia
(Omdirigerad från Projekt:Fundraising)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Databas samordnad med betalningssystem för insamling av kontakter och kommunikation med donatorer.

Personer att fråga om råd samt Exempel på fundraising

Vi förväntar oss ca 300 transaktioner under 8-10 veckor från o med 3 november ...

Vem tar ansvar för vad?

Handlingsplan

Plan för Wikimedia Sveriges deltagande i Wikimedia Foundations fundraiser för år 2010-11:

Steg Vad det innebär Frågor Vem som tar hand om det Status
Läsa igenom fundraisingavtalet Läsa igenom fundraisingavtalet. Lennarts tidigare epost ger viss info om våra skyldigheter och rättigheter.
 • För att kunna ta del av info och diskussioner behöver alla som jobbar med fundraising rättigheter till http://meta.wikimedia.org .
 • Vad kräver egentligen WM foundation? Precis hur mycket frihet har Wikimedia Sverige? Hur mycket skall vi dokumentera om givarna?
 • När kan man senast besluta sig?
Så många som möjligt bör läsa
Bestämma om intäkterna Bestämma oss för hur vi vill göra med splitten av intäkterna (WMF ska ha 50% av intäkterna) Sätter vi in pengarna på WMF:s konto, föreslår ett sätt som WMF kan spendera pengarna i Sverige/Norden eller något annat, skriva in det tydligt i vårt förslag till avtalstext Så många som möjligt bör vara med om att besluta
Skapa ny sida skapa ny sida på internal och klistra in standardtexten Hannibal
Länka till vår sida skapa länk till vår sida på https://secure.wikimedia.org/wikipedia/internal/wiki/Chapter_Fundraising_Agreement Hannibal
Få godkänt få godkänt av Rand Hannibal
Besluta besluta om avtalet på styrelsemöte Styrelsen
Underteckna både vi och WMF skriver på avtalet Styrelsen och Rand
Lägga ut vår donationssida vårt chapters avdelning på WMF:s donationsssida läggs ut
Fundraisingsida http://se.wikimedia.org/wiki/Wikimedia:Donera/en, börja arbeta på fundraising-sida på Wikimedia Sveriges webbplats enligt denna Website_Design

a)klara instruktioner om vart pengarna går

b)klara instruktioner om alla sätt det går att donera pengar till oss

 • Payson
 • PayPal
  • Har vi sådant konto idag? Om inte så kanske kassören kan regga
  • Ingen telefonkontakt i Sverige.
 • Via SMS - finns ej idag
 • plusgiro - finns ej idag
 • bankgiro
Överföring
Kontoinnehavare: Wikimedia Sverige
Konto: bankgiro 5822-9915?
Swedbank, 105 34 Stockholm
Clearingnr:
Överföring från utlandet:
BIC: SE60 8000 0845 2590 4498 8963
IBAN: SWEDSESS
Betala med check. Adressera:
Wikimedia Sverige
Box 500
101 29 Stockholm

c)redovisa våra aktiviteter under fundraisern – klart senast fyra veckor efter att vi skrivit på avtalet

d)meddelande om att ens namn aldrig förs vidare eller publiceras utan tillstånd (à la http://wikimediafoundation.org/wiki/Donate/Donor_Privacy)

e)ställe där man kan skriva upp sig för att få nyhetsbrev/mer information

Hannibal kan skriva sekretess-sida
Skicka adress vi skickar adressen till vår donationssida till WMF
Översätt, koda, underhåll en av oss hjälper till med översättning, kodning och underhåll av vår donationssida på WMF:s webbplats enligt denna Website_Design *Är det den slutgiltiga versionen? Fråga Rand. Det ser inte ut som om andra WM-chapters har följt designen slaviskt direkt ...
Fundraisingkontakt en av oss blir WMF:s fundraisingkontakt och den som (officiellt) har hand om vår databas Om vi väljer civiCRM så kan vi ha flera personer med rättigheter att föra in donationer och donatorer.
Donationsdatabas sätta upp system för att ta emot donationer

a) göra en databas som registrerar de som donerar och som är konfidentiell. Databasen kan vara vanligt databasprogram eller särskilt program såsom CiviCRM. Databasen ska innehålla:

1. information om donatorerna: fullt namn, kön, postadress, epostadress, grupptillhörighet (? – släkting, kollega, etc), kontaktkoder (donator vill inte ha epost, donator vill inte ha brev, donator är inte intresserad av events, etc)
2. information om donationen: datum, belopp, typ av gåva (kontanter, byte av tjänst/vara, aktier, etc), betalningsmetod (kontanter, check, överföring via bank, PayPal, etc), noteringar, restriktioner (helst inte), datum då tackbrev skickats.

b) Ordna en process för att föra in donationer i databasen

Börja samla in kontaktuppgifter (hemadress eller epost ) från de som stöttar målet vid event eller vid donationer eller vid andra möten

c)skriva tackbrev

1. datum och belopp för donationen
2. flera ”tack så mycket”
3. beskrivning av hur vi kommer använda pengarna effektivt och försäkran om att donationen kommer att förändra världen och hjälpa folk
4. länk till vår webbplats och plats för mer information
 • Organisationsnamn: Wikimedia Sverige
 • epost för systemgenererade mejl:
 • Organisationsadress:
 • Inställningar för utgående epost
  • SMTP server, port och autenticering eller:
  • Senmail path och argument
Var? Webbhotell eller WM-server någonstans? Helst något som WMF håller i. Hannibal kan skriva tackbrev
Start 3 november – fundraisern börjar
Skicka tackbrev skicka tackbrev helst inom 48 timmar efter donationen
Fundraisingaktiviteter genomföra våra fundraisingaktiviteter – sälja biljetter, söka sponsorskap, auktionera ut något, föreläsningar, skicka ut brev/mail till de som lämnar epostadresser till oss, blogga, etc
Offentlig redovisning offentlig redovisning av vårt ekonomiska läge Hur då? I vilket sammanhang? När?
Månatlig resultatredovisning varje månads resultat redovisas till WMF senast fyra veckor efter månadsslut
Slut 8 januari – fundraisern slutar
Slutredovisning vi redovisar slutgiltiga resultatet till WMF
Intäktsöverföring vi för över 50% av intäkterna (enligt det sätt som står i överenskommelsen)
Årsrapport vi gör årsrapport i slutet av vårt räkenskapsår

Dagbok

Detta har hänt.

12 november 2010: sätter upp en platshållare som består av Jimmys brev och lite egen text. Gör ett trimmat utkast till integritetspolicy.

1 november 2010: DNS-bakåtuppslagning registrerad hos Glesys så att 109.74.5.203 översätts till donera.wikimedia.se

23 oktober 2010: Påbörjar en integritetspolicy.

22 oktober 2010: CiviCRM installerat på server hos GleSYS. Adress: http://109.74.5.203/ med domännamnet http://donera.wikimedia.se/

17 oktober 2010: De sista meddelandena för donationer (Donate interface, Payflowpro gateway och Central notice) i MediaWiki blev översatta.

16 oktober 2010: Långt meddelande från Barry Newstead (bland mottagarna är Lars och Jan), som föreslår två kategorier av chapters.

 • Kategori 1 innebär fullt deltagande enligt gamla planen. Donationer betalas till chapter, som sedan skickar en andel till WMF. Italien, Israel och Schweiz uppfyller villkoren, kanske Tyskland och Frankrike. Dessa måste ingå avtalet (fundraising agreement) före 1 november.
 • Kategori 2 är för alla chapters där något hinder föreligger. För dessa ska donationer betalas in till WMF. Dessa chapters behöver inte ingå avtal.

Hinder som kan föreligga är att avdragsgilla donationer inte får sändas ut ur landet (andelen till WMF). För Sverige finns ingen avdragsrätt och inget lagligt hinder. Frågan är om vi ska välja kategori 1 (mest ambitiöst) eller 2.

11 oktober 2010: Styrelsemöte i WMSE ger Andreas uppdraget att sätta upp server för CiviCRM.

9 oktober 2010: Wikimedia Foundations styrelse utfärdar en resolution: Resolution:Wikimedia fundraising principles

29 september 2010: Översättning av Central Notice banners har påbörjats.

13 september 2010: Styrelsemöte i WMSE där Jan och Lars tar på sig fundraising-projektet.

26 augusti 2010: Jan, Kristoffer och Axel mötte Philippe Beaudette.

Projekt:Fundraising 2011

Externa länkar

Här finns en hel fundraising corner där utkast diskuteras. (Jan och Lennart)

Programvara