Mötesprotokoll/Protokoll 2010-10-11

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 11 april 2011 kl. 14.04 (CEST)
Sekreterare Ainali 11 oktober 2010 kl. 20.42 (CEST)


Tid
Måndagen 11 oktober 19.30 via Skype
Närvarande
Jan Ainali, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson och Axel Pettersson. Albin Jacobsson från punkten Nordenmöte.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

 • Lennart valdes.

Val av mötessekreterare

 • Jan valdes

RAPPORTERING

Ansökan till Lars Hiertas Minne 2010

 • Jan rapporterade att ansökan har skickats in.

Projekt:Bok och Biblioteksmässan 2010

 • Diskussionspunkt.

VERKSAMHETSPLANERING

Projekt:Fundraising

 • Vi ger Andreas i uppdrag att sätta upp en CiviCRM på en server, där hela budgeten för server i år kan användas.

Nordenmöte 2010

 • Datumet bestämdes till 5 november och platsen till Göteborg.
 • 1000 kr avsätts i stöd för WMDA, WMNO och WMFI att resa för.
 • Lars tar kontakt med de andra nordiska föreningarna.

Internetdagarna

 • Besked ges imorgon om vi får en monter att stå i.

Ansökan till Kronprinsessan Margaretas Minnesfond 2010

 • Vi ska skicka in en ansökan.

AVSLUTNING

Övriga frågor

 • Lennart har svarat på Sebastian Moleskis förfrågan om att få en konsult att tillgå nästa år med att vi är intresserade av det.
 • Diskussion om tioårsjubileet.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.