Ansökan till Kronprinsessan Margaretas Minnesfond 2010

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Söka pengar för upptryckning av Så fungerar Wikipedia så att vi har redo att distribuera.

http://www.margaretas-minnesfond.org/

Ansökan skall innehålla: uppgift om Postgiro eller bankkonto.

  1. Fullständig uppgift om den verksamhet varom är fråga och det ändamål för vilket bidrag sökes.
  2. Uppgift om det sökta anslages storlek och uppgift om vilka anslag som söks och eventuellt redan erhållits, för samma ändamål, från annat håll.
  3. Kostnadsberäkning / finansieringsplan. Uppgift om föreningens pg el. bankgirokonto.
  4. Fullständig adress samt namn och tel nr till kontaktperson. Ansökan skall vara undertecknad av föreningens firmatecknare. ( Ej fotostatkopia ).

Ansökan skall åtföljas av:

  1. Verksamhetsberättelse samt balans – och resultaträkningar för närmast föregående år. Om dessa ej föreligger klara medsändes samma handlingar för året dessförinnan.
  2. Ekonomisk plan (budget) för det år ansökan avser.

Ändamål

Wikipedia är en av världens mest besökta webbplatser och är encyklopedi som har som målet att samla och tillgängliggöra all världens kunskap till alla. Det har blivit en de facto-plats att slå upp saker på, framför allt hos elever och studenter. Lärärna har svårt att hinna sätta sig in i det som eleverna redan kan, men som de kanske använder för okritiskt och naivt. För att hjälpa till att räta upp det här har föreningen en önskan om att trycka upp en bok som redan har färdigställts så att vi kan distribuera den till alla som är intresserade. Wikimedia Sverige är en liten förening och det ansökta beloppet motsvarar hälften av 2010 års budget. Boken som ska tryckas heter Så fungerar Wikipedia och finns redan på några bibliotek, men upplagan är slut och förlaget som gav ut boken har gått i konkurs och kommer inte att nytrycka boken.

Ansökt belopp

Att trycka x böcker kostar y kr/st, totalt z kr. Inga andra anslag har sökts eller erhållits från något annat håll för detta ändamål.

Finansieringsplan

Tryckning av x böcker: z kr
Fraktkostnader: w kr
Administrativa utgifter: a kr
Bankgiro: 5822-9915

Kontakt

Adress: Wikimedia Sverige, Box 500, 101 29 Stockholm
Organisationsnummer: 802437-8310
Kontaktperson: Jan Ainali, Tel:

Om Wikimedia Sverige

§1 Wikimedia Sverige är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening, verksam i Sverige. Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik.

Fullständiga stadgar bifogas i bilaga.

Bilagor