Verksamhetsberättelse 2010/komplett

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Verksamhetsberättelse 2010


Inledning

Wikipedia, den fria encyklopedin, är en av världens tio mest besökta webbplatser. Sajten är reklamfri och drivs av Wikimedia Foundation, en ideell stiftelse, som också driver flera andra fria webbplatser. Wikimedia Sverige är Wikimedia Foundations svenska lokalavdelning. Målet för Wikimedia Sverige, som är en ideell förening, är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt.

Wikimedia Sverige grundades 20 oktober 2007. 2010 är alltså det tredje kompletta verksamhetsåret för föreningen. Under året har antalet medlemmar ökat med cirka 15%. Föreningens kassa har använts till att under året medverka vid 3 större arrangemang, hållit 7 föredrag inför olika grupper, deltagit på nästan 40 wikifikor (varav många på föreningens initiativ), samt haft 11 styrelsemöten och ett årsmöte.

I augusti fick vi en bilddonation från Nordiska museet med 1000 helt unika bilder.

Styrelsen för Wikimedia Sverige Lennart Guldbrandsson, ordförande, Jan Ainali, sekreterare, Kristoffer Mellberg, kassör Ledamöterna Lars Aronsson, Anna Bauer, Albin Jacobsson och Axel Pettersson


Wikipedia Academy

25-26 november 2010 arrangerades tillsammans med Kungliga biblioteket årets Wikipedia Academy. De första kontakterna mellan föreningen och Kungliga bibliotekets forskningsavdelning knöts under våren 2010. Från föreningens sida arbetade Jan Ainali och Ana Duran med projektet; från Kungliga bibliotekets sida Pelle Snickars och Isabelle Midy.

Konferensen ägde rum i aulan i Kungliga biblioteket i Humlegården. Under konferensens första dag höll Wikimedia Sverige workshops och föreläsningar om hur Wikipedia funkar och hur akademiker kan bidra på olika sätt. Inledningstalade gjorde Sue Gardner, VD för Wikimedia Foundation. I samband med att Sue var här och att den årliga insamlingskampanjen höll på samtidigt blev det mycket skrivet i media.

Den andra dagen hade flera talare som presenterade hur de hade arbetat med eller forskat om Wikipedia. Många av presentationerna samt referat från hela konferensen finns tillgängligt på vår wiki.

Totalt var det 11 funktionärer från föreningen som medverkade med handledning, föredrag och dokumentation.


Seminarier och deltagande på mässor

Seminarier och föreläsningar har varit ett huvudfokus för föreningen under året. De har slagit väl ut eftersom varje aktivitet gett ytterligare uppslag och kontakter.

Bok- och biblioteksmässan

För tredje året i rad deltog vi på bok- och biblioteksmässan i Göteborg, som även i år hade cirka 100 000 besökare, med en egen monter. I år hade vi sponsring från Vulkan vilket gjorde att vi kunde ha en storbildsskärm vilket ökade vår synlighet. I år passade vi även på att spela in lite intervjuer som har blivit uppladdade till Wikimedia Commons. Vi var sammanlagt nio wikipedianer som bemannade montern, berättade om Wikipedia och tog foton av andra kända deltagare på mässan för användning i Wikipedia. Nytt för i år var att vi även informerade om OpenStreetMap.

Free Society Conference and Nordic Summit

På FSCONS i år hade vi ett eget rum där vi informerade om projekten, värvade några medlemmar och knöt kontakter. Med på konferensen fanns även en styrelesledamot för Wikimedia Danmark som även han hjälpte de fyra andra medlemmarna.

Digitalisera nu

20-21 oktober arrangerade Umeås universitetsbibliotek konferensen Digitalisera nu. Wikimedia Sverige presenterade Wikipedia och Wikisource. Fokus i presentationen låg på att förklara varför WMF-projekten använder "fria licenser" och hur sådana licenser ökar tillgängligheten av kunskap och kultur. Det går att läsa mer om konferensen i vår blogg.

Föreläsningar

Vi har under året hållit sju föredrag och deltagit i några olika evenemang.


Marknadsföring

Press

Vi har skickat ut två pressmeddelanden under året. Wikipedia har under året fått mycket uppmärksamhet i media och vi har fått komma till tals i TV, radio och tidningar. En stor händelse var i somras när Svenska Dagbladet hade skrivit om Wikipedia, och som Lennart Guldbrandsson svarade på i vår blogg vilket gjorde att flera medier följde upp nyheten. På hösten fick vi en helsidas debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet där vi tillsammans med ett antal medförfattare uppmanade till att göra kulturarven tillgängliga under en fri licens. Annonserandet av samarbetet med Nordiska museet gav uppmärksamhet även i radio och tv.

Blogg

Vi har i år varit väldigt aktiva i vår blogg och gjort 85 blogginlägg, varav tre har varit inbjudna gästbloggare. Bloggen har haft över 10 000 besökare vilket visar på att det är ett bra medium för att nå ut. Vi har även gästbloggat om Wikipedia på Internetdagarnas blogg.


Sociala Media

Vi har under året varit mycket aktiva på både Facebook och Twitter, och fått en bra interaktion därigenom, speciellt på Twitter. Vid årskiftet hade båda dessa drygt 200 som gillade/följde oss vilket är en rejäl ökning.

Marknadsförings- och informationsmaterial

Vi har gjort nya t-shirts som vi har använt vid våra aktiviteter och som har varit mycket uppskattade. Vi har uppdaterat och tryckt både broschyrer och flyers. Under året har vår webbshop haft 13533 besökare (+4820 från 2009).


Donationer och föreningens ekonomi

Ekonomin har varit god, tidigt på året fick vi en donation och i slutet av året var vi med i Wikimedia Foundations insamlingskampanj för första gången. Tillgångarna har växt från 68 000 kronor till över 320 000 kronor vid årets slut.

Medlemsutveckling

Antalet medlemmar har under året ökat från 203 till 243 varav två organisationsmedlemmar, Regionarkivet i Göteborg och Arbetarrörelsens Arkiv. Från och med den 26 september (bokmässan) har inbetalda avgifter betraktats som avgift för 2011 med giltighet även för slutet av 2010.

Donationer

Under året har vi fått in 267 000 kr i gåvor och en större donation om 30 000 kr från en välgörare som vill vara anonym. Den stora mängden gåvor beror på att vi i år har deltagit i Wikimedia Foundations insamlingskampanj. Av de pengarna som vi har fått in genom den kampanjen ska hälften gå tillbaks till Wikimedia Foundation, det var ett villkor för att få vara med, vilket är cirka 130 000 kr för tidsperioden 2010.

Föreningens ekonomi för året

Föreningens redovisning visar ett överskott för 2008 på 256 500 kronor. Den avvikelse som finns mot den budget som årsmötet godkände är främst mycket större intäkter från donationer. Vi har på utgiftsidan varit under budget på nästan allt, vilket i år tyvärr beror delvis på att vi inte har haft kapacitet att genomföra allt det vi har tänkt, men delvis också på att vissa kostnader släpade in i 2011.


Föreningens inre arbete

Styrelsens inre arbete har flutit på bra. Även kontakterna med övriga Wikimedia-världen har fungerat över förväntan. Vi har genomfört en hel del medlemsaktiviteter men inte fullt ut så mycket som önskat.

Styrelsens inre arbete

Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten, där alla utom ett skett i form av telefonkonferens via Skype. Den 27 februari hade föreningen årsmöte i Uppsala universitet, med drygt 20 medlemmar närvarande. Årsmötet valde in Albin Jacobsson och Johanna Henriksson i styrelsen efter att Johan Schiff och Einar Spetz ställt sina platser till förfogande. På styrelsemötet 2010-08-23 fyllnadsvaldes Axel Pettersson sedan Johanna Henriksson avgått under sommaren.

Föreningens webbplats http://wikimedia.se har hållts i drift under året. Information har fyllts på och sajten har använts bland annat för att visa på aktiviteter, donationer och protokoll från styrelsemöten. Sedvanligt administration av bankkonto, bokföring och medlemsregister har bedrivits.

Fundraising på ett mer strukturerat sätt

Jan Ainali och Lars Aronsson har varit projektledare för årets fundraising. CiviCRM har valts som system för Fundraising och betalning av medlemsavgifter. Andreas Jonsson och Holger Motzkau har ordnat med det tekniska för att få CiviCRM att fungera. Numera kan man donera på donera.wikimedia.se.


Medlemsaktiviteter

Alla nya medlemmar har fått ett välkomstmail. Vi har valt att använda social media och bloggen till att föra ut information i stället för nyhetsbrev. Styrelsens medlemmar har medverkat vid cirka 40 wikifikor, och vid föreningens större evenemang så har ett tjugotal medlemmar varit med och hjälpt till.

Det har med hjälp av föreningen också arrangerats två stycken wikisafaris som har fotograferat och laddat upp hundratals bilder.

Kontakter inom Wikimedia-världen

Lars Aronsson deltog i en träff i Berlin där alla chapters, styrelsen ur Wikimedia Foundation och flera av de anställda var närvarande.

Som planerat arrangerade föreningen en subventionerad resa till Wikimania, den internationella Wikipediakonferensen, i Gdansk. Åtta medlemmar deltog på färjan, och totalt var 12 medlemmar från föreningen där.

Vi har skickat tio stycken Chapters Reports till den centrala mailinglistan för alla chapters där vi har berättat om vår verksamhet.

På Wikipedia Academy var Wikimedia Foundations VD Sue Gardner på besök med hennes assistent James Owen.
Wikipedia, den fria encyklopedin, är en av världens tio mest besökta webbplatser. Sajten är
reklamfri och drivs av en ideell stiftelse. I Sverige representeras den stiftelsen av
föreningen Wikimedia Sverige. Wikimedia Sverige informerar skolor, bibliotek,
organisationer och andra grupper om Wikipedia och dess systerprojekt.
För att kunna göra det är vi beroende av ekonomiskt stöd.
Stöd våra initiativ för att driva och utveckla kvaliteten på Wikipedia.

Skänk pengar idag.
http://donera.wikimedia.se