Verksamhetsberättelse 2011/4

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

<< Sida 3 | Sida 5 >>

Större projekt

Föreningen har varit involverat i en rad större projekt under 2011. Projekten är viktiga, inte bara för att de förbättra Wikipedia utan också för att de bidra till att vi når ut till flera människor och engagera fler människor inte bara till att bidra till Wikipedia utan också till att stödja föreningens övergripande målsättning att göra så mycket kunskap som möjligt tillgänglig för så många människor som möjligt. I Wiki Loves Monuments som vi arrangerande för första gången under 2011 laddades hälften av bilderna upp av deltagare som aldrig tidigare redigerat på Wikipedia eller ladddat upp bilder på Wikimedia Commons.

Internet i Sverige

Projektet Internet i Sverige syftade till att förbättra artiklarna med anknytning till Internet i Sverige. Projektets syfte var inte att skriva i artiklarna på Wikipedia utan att lägga upp strukturen, ta fram prioriterade arbetslistor och sammanställa statistik. Efter ansökan fick föreningen medel för att genomföra projektet från Internetfonden, vilket gjorde att en person kunde anlitas på heltid under tre månader.

Wiki Loves Monuments

Wiki Loves Monuments var en europeisk fototävling i 16 länder med temat minnesmärken. Tävlingen genomfördes parallellt i de europeiska länderna under september 2011 och Wikimedia Sverige stod tillsammans med användarna på svenskspråkiga Wikipedia som ansvariga för den svenska tävlingen. I den svenska tävlingen laddades över 5000 bilder upp. Extra glädjande var att hälften av bilderna laddades upp av nya användare som aldrig tidigare bidragit. Under tävlingen hade vi ett gott samarbete med Nordiska museet och Riksantikvarieämbetet.

Inför tävlingen skapades en arbetsgrupp med en projektledare från Wikimedia Sverige, en represetant för styrelsen samt representanter för Nordiska museet och Riksantikvarieämbetet. Vi valde att skapa en egen hemsida för tävlingen där det bland annat fanns en karta med alla statliga byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen i Sverige utsatta, något som möjliggjordes genom att vi kunde exportera data från Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. En uttalad målsättning var att få nya fotografer som inte tidigare hade laddat upp bilder på Commons att delta, något vi lyckades med.

Vi ställde ut de bästa bilderna från tävlingen på Fotomässan i Stockholm i november 2011 och under intensivdagarna 2011 berättade vi och Nordiska museet mer om tävlingen inför representanter från museer och andra utställare som visade ett stort intresse.

Wikipedias 10 år

I samband med att Wikipedia fyllde 10 år den 15 januari 2011 genomförde Wikimedia Sverige två större evenemang under i Stockholm.

  • På torsdagen den 13 januari hölls en paneldebatt på temat "det mogna Wikipedia" på Strand hotell. I panelen deltog bland annat riksdagsmannen Karl Sigfrid, journalisten PM Nilsson och författarna Stig Larsson och Unni Drougge. Diskussionen följdes av fest och mingel.
  • På lördagen den 15 januari (Wikipedias födelsedag) hölls ett heldagsevenemang på Stockholms stadsbibliotek i samarbete med biblioteket. Vi bjöd på föredrag, frågestund och diskussioner om och kring Wikipedia.

Fotosafaris

En större fotosafari arrangerades i Roslagen i juni. Fotosafarit arrangerades tillsammans med Cloudberry som är ett av Föreningen fri kultur & programvaras (FFKP) projekt för att sprida information om Creative Commons i Norden. Deltagarna åkte runt i Roslagen i två dagar och övernattade på vandrahem. Genom finansieringen från Cloudberry täcktes alla kostnader.

Övrig utåtriktad verksamhet

Press

Wikipedia fick mycket uppmärksamhet i samband med firandet i januari och en del spillde över på föreningen. Fortfarande råder det stor förvirring om skillnaden mellan Wikipedia, Wikimedia Foundation och Wikimedia Sverige. Av föreningens aktiviteter fick projekt Internet i Sverige några artiklar i branchpressen och Wiki Loves Monuments blev lite omskrivet. MyNewsDesk används för att skicka pressmeddelanden, både för att få bättre spridning och mer riktade utskick.

Internet och sociala medier

Föreningen blogg har används under året både för att informera om verksamheten och aktuella projekt, men också för mer personliga inlägg från aktiva medlemmar och gästskribenter som kommenterat och diskuterat frågor kring Wikipedia och fri kunskap. Föreningen har också i ökad utsträckning använt Facebook och Twitter. Under Wiki Loves Monuments hade vi gott samarbete med Nordiska museet och Riksantikvarieämbetet på Twitter vilket gjorde att vi nådde ut till större grupper.

Marknadsförings- och informationsmaterial

Inför fotomässan gjordes en större satsning på att ta fram nytt informationsmaterial om Wikimedia Commons. En broschyr trycktes upp liksom olika varianter av vykort med bilder från Commons. Inför mässorna har affischer till montrarna och t-tröjor för de som står i montern tagits fram.