Verksamhetsberättelse 2011/5

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

<< Sida 4 | Sida 6 >>

Donationer och föreningens ekonomi

Föreningens ekonomi har utvecklats väl under 2011 och både antalet medlemmar, donationer och externa projektbidrag har varit större än något tidigare år. Under hösten tecknades en överenskommelse med Wikimedia Foundation som innebär att föreningen kommer att få ett verksamhetsbidrag på knappt 2 miljoner kronor under 2012.

Ekonomiska nyckeltal:

  • ingående balans 324 605 kr.
  • Medlemsavgifter 11 400 kr.
  • Donationer cirka 80 000 kr.
  • övrigt 2 810,50 kr.

Projektbidrag från Wikimedia Foundation:

  • WMF/WP10 13139,20 kr.

Verksamhetsbidrag från Wikimedia Foundation för 2012:

  • WMF 2012 1 198 482 kr.

Extern finansiering

Flera av projektet har möjliggjorts genom att föreningen har sökt extern finansiering från olika fonder och organisationer. Projekt Internet i Sverige, fotosafarit i Roslagens och årets deltagande på Bok- och biblioteksmässan finansierades helt eller delvis av bidrag från stiftelser och fonder.

Externa bidrag:

  • Cloudberry/Fotosafari 9 000 kr.
  • .SE/Internet i Sverige 105 600 kr.
  • Stiftelsen Lars Hiertas Minne/Bokmässan 20 000 kr.

Medlemsutveckling

Medlemsutvecklingen i föreningen har varit positiv under året och medlemsantalet har ökat från 207 medlemmar till 221.