Verksamhetsberättelse 2011/6

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

<< Sida 5 | Sida 7 >>

Föreningens inre arbete

En osedvanligt stor del av styrelsens arbete har handlat om att planera för föreningens framtida utveckling. Under framförallt hösten arbetades en verksamhetsplan och budget för 2012 fram. Då den planerade expansionen innebär en stor förändring genomförde föreningen ett extra årsmöte i november som gav sitt stöd till planerna.

Styrelsemöten

Styrelsen hade 13 möten under 2011. Då styrelsens medlemmar är spridda över Sverige genomfördes de flesta mötena via Skype. Styrelsen genomförde dessutom två workshops i Stockholm i maj och september som leddes av Sebastian Moleski från Wikimedia Tyskland.

Övriga möten

Årsmötet hölls på Nordiska museet 26 mars. Ett medlemsmöte genomfördes i augusti där planerna för framtiden diskuterades, liksom förslag på verksamhetsplan för 2012 och revideringar av föreningens stadgar. Ett extra årsmöte hölls i november.

Gemenskapens projekt

Gemenskapens projekt är en ny satsning där medlemmarna och användarna på Wikipedia kunde söka pengar för att genomföra olika projekt med anknytning till Wikipedia och föreningens syfte. Gensvaret blev övervägande positivt och ett antal projekt genomfördes under hösten.

Medlemsaktiviteter

Föreningen har bland annat genomfört fotosafaris och medlemmarna har varit involverade i föreningens olika projekt. Regelbundna Wikiträffar har ägt rum i Stockholm och Göteborg. Ofta med representanter från styrelsen och andra föreningsaktiva bland deltagarna. Gemenskapens projekt gav också medlemmarna möjlighet att genomföra egna aktiviteter.

Kommunikation med medlemmarna

Alla nya medlemmar har fått ett välkomstbrev. Regelbundna nyhetsbrev har gått ut, liksom har information spritts via Wikipedia och föreningens blogg. I ökad utsträckning har detta kompletteras med Twitter och Facebook.