Verksamhetsberättelse 2022/Fail fest: Wikispeech är fortfarande en relativt okänd finess

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Användning
2022

I den här fail festen fokuserar vi på den uteblivna aktiveringen av Wikispeech för fler användare av Wikipedia och att detta är en olycklig fördröjning då verktyget skulle skapa möjligheter för fler att konsumera fri kunskap.

Att kunna läsa ska inte vara en förutsättning för att ta del av fri kunskap.

Sedan 2015 har föreningen i olika omgångar arbetat med att ta fram en talsyntesen Wikispeech som är integrerad med, och speciellt anpassad för, Wikipedia. Avsikten är att ge de som inte kan läsa, eller föredrar att lyssna, en bättre möjlighet att ta del av den fria kunskapen. I mitten av 2021 gjordes Wikispeech tillgänglig som en finess för inloggade användare av svenskspråkiga Wikipedia (se Verksamhetsberättelse 2021/Story: Wikispeech slås på!).

Under 2022 (och 2021) låg Wikispeech i underhållsläge i väntan på att nya externa medel ska kunna ta utvecklingen av verktyget i mål. Detta innebar att vårt fokus var på att 1) åtgärda problem som lyfts i återkopplingen från gemenskapen, 2) färdigställa den integrerade mekanismen för lexikonredigering, 3) säkerställa att Wikispeech fortsätter vara kompatibelt med den MediaWiki-version som används på Wikipedia vilken ständigt utvecklas av Wikimedia Foundation. Den sista av dessa punkter gör det väldigt tydligt att även om ett verktyg inte aktivt utvecklas så kräver den löpande underhåll för att fortsätta fungera på Wikimedias plattformar.

Avsikten var även att ha fått till en bredare lansering av Wikispeech under året. Denna breddning skulle kunna ta formen av att finessen är aktiverad för alla inloggade eller till och med alla som är oinloggade. Innan en dialog kring en sådan breddning kan tas med gemenskapen krävs det dock ett förarbete för att säkerställa att den infrastruktur som idag bär Wikispeech skulle kunna klara av den ökade belastning utan att kostnaden för föreningen samtidigt skulle bli oskäligt dyr. Det kräver även att den förväntade återkopplingen kring felaktiga uttal kan hanteras på ett mer skalbart sätt, vilket var varför fokus även låg på att färdigställa den mekanism för lexikonredigering som möjliggör för användarna att själva åtgärda detta.

På grund av en minskad arbetsstyrka som arbetar med projektet och att berörda personer har behövts i andra projekt var det inte möjligt att genomföra förarbetet samt säkerställa att tillräckligt med personalkapacitet och responsförmåga fanns tillgänglig för att på ett ansvarsfullt sätt kunna göra den bredare lanseringen av Wikispeech. Med detta avses att dedikerad kalenderbunden arbetstid ska kunna garanteras utifall att större insatser behövs men även att kapacitet finns för att bevaka olika forum där användarna kan tänkas lyfta frågor eller upplevda problem. Det senare är centralt för att inte en tidig dålig upplevelse ska leda till att användaren stänger av Wikispeech, eller än värre att Wikispeech stängs av för alla. Detta är så klart en besvikelse då ytterligare ett år har hunnit gå utan att de som vi tror har de största behovet av verktyget kan använda det eller ens är medvetna om att det finns.