Verksamhetsberättelse 2022/Story: Riktlinjer för föreningsengagemang

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gemenskapen
2022

I den här storyn fokuserar vi på det arbete som gjorts för att förtydliga föreningens syn på, och arbete med, medlemskap och engagemang. Riktlinjerna är tänkta att lägga grunden för hur vi arbetar med engagemanget i föreningen och hur vi underlättar för fler att hitta sin roll.

En grupp medlemmar som anordnat läger i Molkom. Riktlinjerna för föreningsengagemang tas fram för att skapa ännu mer liknande verksamhet.

Arbetet har skett parallellt med andra processer i föreningen, såsom att ta fram föreningens Strategi och att förtydliga föreningens värderingar. Därför harmoniseras också olika definitioner i föreningen, så att alla vet vad vi pratar om när vi exempelvis använder begreppet ”medlem”. Det hänger också ihop med föreningens utbildningsverksamhet, eftersom utbildningar om föreningen och våra plattformar, verksamheter och verktyg har börjat produceras.

I riktlinjerna finns en ny modell framtagen, för att förtydliga var olika personer befinner sig i sitt medlemskap. Där beskrivs olika roller, med definitioner om hur man hamnar på respektive nivå, hur man stödjer medlemmarna på olika platser i sitt engagemang och hur man kan röra sig till ett fördjupat engagemang i föreningen, eller inta en ny roll.

Riktlinjerna har diskuterats av både personal och föreningens styrelse för att bli så genomarbetade som möjligt.

Eftersom tanken med ett mer strukturerat arbete är att det ska leda till ökat engagemang i föreningen kan arbetet komma att påverka organisationsstrukturen på lång sikt, till exempel om det uppstår ett behov av att se över den demokratiska strukturen eller hur lokal verksamhet formaliseras. Detta är inget vi har börjat arbeta med i dagsläget, men har beredskap för framåt.

Riktlinjerna för föreningsengagemang har också kopplingar till föreningens insamlingsarbete. Ett sätt att vara engagerad är genom att donera pengar till föreningen och därigenom ta emot information om föreningens arbete, och kanske även bli medlem.