Verksamhetsberättelse 2022/Story: Vi startar Wikipedia för hela Sverige!

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gemenskapen
2022

I den här storyn fokuserar vi på hur vi startar upp projektet Wikipedia för hela Sverige, som ska lägga grunden till att Wikimedia Sverige blir en förening med lokal verksamhet över hela landet och ökad synlighet. Projektet finansieras av Postkodstiftelsen och genomförs med fokus på att testa verksamhet i fyra län: Västerbotten, Uppsala, Östergötland samt Skåne. Vi vill också bredda den gemenskap som engagerar sig i föreningen och fokuserar därför lite extra på målgrupperna äldre, yngre samt icke-män.

STF:s kansli inför samarbetsmöte.

Under andra halvan av 2022 har Wikimedia Sverige påbörjat vår stora satsning på att skapa långsiktigt volontärdrivet engagemang över hela landet: Wikipedia för hela Sverige (ansökan finns här). För att få fokus i arbetet har vi valt att börja skala upp verksamheten i fyra län: Västerbotten, Uppsala, Östergötland och Skåne. Vi tror att det är enklare att skapa hållbara relationer, utveckla verksamhetsidéer och få ökad synlighet om vi inte börjar över hela landet på samma gång. Genom att arbeta i fyra län kan vi även jämföra erfarenheterna och identifiera skillnader och likheter, vilket underlättar en senare uppskalning av arbetet till hela landet. Vi fokuserar på tre huvudsakliga målgrupper inom projektet: äldre, yngre samt icke-män. Syftet med projektet och arbetet är att fler personer ska engagera sig i föreningen och på Wikimediaplattformarna, för att skapa mer kvalitativt innehåll med en mångfald av perspektiv.

En grundstomme i projektet är samarbete och partnerskap med andra organisationer av många olika slag. Vi tror att samarbeten är nyckeln till att nå våra målgrupper och att komma i kontakt med personer som redan är engagerade. Därför har vi gått ut brett och kontaktat mängder av potentiella partnerorganisationer.

Till exempel har vi inlett ett samarbete med en folkhögskola som har kursverksamhet för äldre som vi ska utbilda och stötta i att redigera på Wikipedia. Vi har inlett ett partnerskap med ett universitet för att utbilda både utbildare, forskare och studenter så att de kan kvalitetsgranska och bidra med ny information över tid. Vi har också börjat samarbeta med regionbiblioteken i två av länen, för att folkbiblioteken ska kunna bli hubbar för Wikimediaaktiviteter. Lokala och regionala museer har också bett om samarbeten, precis som Sveriges största turistorganisation.

Vi besökte en verksamhetskonferens för STF:s lokala representanter.

Som en del av detta har vi initierat ett arbete för att förtydliga föreningens värderingar, så att vi också tydligare ska kunna kommunicera vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för. Vi tror att detta är en stark stomme i arbetet med att öka vår lokala synlighet och värva fler medlemmar. Vi genomförde en enkät som skickades till ca 450 medlemmar, där vi fick närmare 100 svar. Där frågade vi bland annat om varför medlemmarna engagerar sig i föreningen, vilka frågor som är viktiga för dem och vilka värderingar vi ska fokusera på i framtiden. Demokrati visade sig vara det allra viktigaste enskilda ämnet, och även frågor om transparens och utbildning bland de viktigaste. Vi har också publicerat en sammanställning av enkäten.

Vi har också arbetat med digitala lärresurser som ska kunna spridas till intresserade och vara dem till nytta för att lära känna föreningen och komma igång med att redigera på Wikimediaplattformarna. När Wikimedia Foundation presenterade sin lärplattform Learn Wiki valde vi att hoppa på det tåget, istället för att investera i en egen plattform för onlineutbildningar. På så sätt kan vi fokusera på att fylla plattformen med innehåll och bygga de kursmoduler vi i föreningen har planerat för.

Under 2023 kommer vi bland annat att genomföra lokala kampanjer i sociala medier, samla intresserade personer för att etablera lokala gemenskaper och fortsätta arbetet med fler samarbetsorganisationer.