Verksamhetsplan 2012/Gemenskapen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  • Projektet ska täcka kostnader som uppstår under ideellt drivna projekt ur gemenskapen och är fortsättningen av projekt som t.ex. fotosafaris, mässor eller gemenskapens projekt.
  • Ett system hur ansökningar ska behandlas måste utvecklas.
  • En projektledare för att koordinera projektet kommer att utses.


Projektfakta

Gemenskapens projekt 2012

Vad?

  • Ett sätt för att få gemenskapen att genomföra de projekt de behöver stöd för.
  • Tydliga regler måste sättas upp.

Regler

  • Betala ej lön för att producera innehåll
  • Uppmuntra projekt som involverar fler deltagare i projektet

Hur?

Utskott kommer med förslag till beslut på alla projektansökningar, och styrelsen godkänner, med arbetsgång som för teknikpoolen. Så mycket som möjligt av betalningar görs av föreningen direkt, till exempel via faktura, beställningar själva. I andra hand betalas för utlägg om dessa har blivit godkända i förväg.

Vem?

Utskott rekommenderar till styrelsen, vilken fattar beslut. Jakob genomför så många av köpen som möjligt. Mattias påbörjar kommunikation.

När?

Tillsammans med teknikpoolen.

Finansiering? Budget?

80 h administration. 75 000 kr + 75 000 kr.

SMARTa mål?

Delmål: 10 sökta projekt, varav minst fem ansökningar om projekt utanför Stockholm. Att få ansökningar från 5 personer som tidigare inte varit aktiva i föreningen.