Verksamhetsplan 2012/Teknologi/Ledningsrapport 2012-12

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2012-12-08 STATUS:
STATUS orsak Projektet håller budget, men har inte nått upp till 50 utlåningstillfällen som genererar innehåll till projekten.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
  • Budget 150.000
  • Aktuell 130.750
  • Prognos 148.000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
  • Inga risker föreligger.
  • Rapporteringen av genomförda lån görs inte korrekt.
  • Resultaten av utlånen i form av uppladdningar på Commons redovisas inte. Denna redovisning är viktig för att visa på projektets nytta för Wikimediarörelsen.
  • Inga förslag till förändringar föreligger.