Verksamhetsplan 2013/Hela Sverige är fantastiskt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Detta är en lös idé till ett möjligt projekt 2013, där ingenting ännu är förankrat inom föreningen eller externt. Ambitionen är att till tidigt november 2012 kunna lansera ett projektförslag, alternativt att idén tills dess "skrotats"

Hela Sverige är fantastiskt - låt oss hjälpas åt att synliggöra detta!

Mål

Till slutet av 2013 skall alla artiklar som beskriver viktigare objekt inom Sveriges geografi finnas och vara så kompletta att de har illustrationer, mallen stub inte finns i någon av dem och att elementära källor finns.

Kort beskrivning

 • Wikimedia Commons samlar bilder på de utpekade "viktigare" objekt inom Sveriges geografi vars artiklar saknar illustrationer och dessa läggs in i relevanta artiklar
 • Svenskspråkiga Wikipedias artiklar om alla "viktigare" objekt inom Sveriges geografi skall få ett basinnehåll och elementära källreferenser så att ingen är att betrakta som "stub"
 • Projektet skall göras som ett högprofilprojekt som involveras så många organisationer och människor som möjligt i så många landsändar som möjligt
 • Samarbetspartners måste undersökas vidare men sådana som Sveriges Turistförening, hembygdsrörelsen; lokalt: skolor, bibliotek, kommuner, fotoklubbar etc och flera andra (har det t.o.m. sådant intresse att det kan få sanktion från regering/myndigheter/riksdag?)
 • Vilka objekt som skall anses "viktiga" behöver diskuteras vidare, men i listan ingår alla artiklar om Sveriges kommuner, Sverige tätorter, ?Sverige småorter? Sverige socknar, Sveriges församlingar, Sveriges kyrkor, alla byggnader i Bebyggelseregistret

Förutsättningar

Denna idé utgör från att ett antal initiativ 2012 går bra och gett lärdom:

 • Wiki loves monuments 2012, med erfarenhet involvera många lätt ladda upp bilder etc
 • Skolprojektet gett lärdom om hur få skolor aktiva
 • Flygfotoprojektet 2012 lärt oss om det är en god idé satsa på flygfoton
 • De nya uppgifterna om Sverige småorter 2010 som kommer i april 2012 lagts in i Wikipediaartiklarna
 • Wikipediaprojektet att föra in fullödiga uppgifter om alla Sveriges församlingar och socknar är klart och blivit lanserat inom hembygdsrörelsen (de har redan lovat göra detta när klart) vilket bör vara så runt november 2012

Idéer om projektupplägg

Först arbeta på Wikipedia att få fram listor etc som har behov av förbättringar - från december 2012 till april 2013.

Officiell sjösättning april/maj där breda grupper får info/inbjuds hjälpa till.

En projektledare/central projektgrupp, kontaktpersoner per län ungefär.

Tidplan för att få fram projektförslag

 • Förädla, känna på idén: april-augusti 2012, i princip inom Wikimedia Sverige/Sv:wp, mindre grupp av intresserade (om en sådan framkristalliseras)
 • Gå från idé till förslag: september-november 2012, prata med potentiella samarbetspartners, marknadsföringskunniga, wikimediaprojetkkunniga
 • Besluta om genomförande: slutet av november 2012 Presentera och förankra förlag hos intressenter och styrelsen för WM:SE, för till beslut i relevant styrgrupper