Verksamhetsplan 2013/Måluppfyllnad/Enkät till gemenskapen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

I verksamhetsplanen för året finns flera mål som berör gemenskapen uppsatta. För att kunna följa upp det planerar vi att göra en enkät som undersöker hur väl vi har lyckats.

Relevanta mål ur verksamhetsplanen

 • Föreningen ska organisera och stödja olika typer av möten för aktiva skribenter.
  • Målet är att intresset för sådana möten ökar.
  • Målet är att alla aktiva skribenter som vill ha stöd upplever att de får det.
 • Föreningen ska undersöka vilket stöd aktiva skribenter behöver och arbetar med att tillmötesgå dessa på egen hand eller genom att vidarebefordra informationen till lämplig instans.
  • Målet är att intresset för stöd från föreningen ökar.
  • Målet är att alla aktiva skribenter som vill ha stöd upplever att de får det.
 • Föreningen ska, som kontaktförmedlare mellan Wikimedia Foundation och användare inom Sverige, medverka till ökad användbarhet av plattformen, speciellt vad gäller sökningar och lokalisering.
  • Målet är att gemenskapen ska uppleva att föreningen hjälper till med att få plattformen funktionell.

Enkätfrågor

Inga obligatoriska frågor i enkäten.

Wikimedia Sveriges stöd till gemenskapen

 • Hur väl tycker du att Wikimedia Sverige stöttar olika typer av möten för aktiva skribenter? (1-5)
 • Har du deltagit på något av Wikimedia Sveriges evenemang under 2013? (J/N)
 • Tycker du att Wikimedia Sverige borde lägga mer energi på att ordna fysiska möten för aktiva skribenter? (J/N)
 • Skulle du vilja låna Wikimedia Sveriges konferensrum för att ordna skrivstugor själv? (J/N)
 • Hur väl tycker du att Wikimedia Sverige stöttar aktiva skribenter i allmänhet? (1-5)
 • Vilka av följande stödformer från Wikimedia Sverige känner du till? (Minibidrag, Tillgång till referenslitteratur, Frivilligutbildning, Gemenskapens projekt, Teknikpoolen, Pressackreditering)
 • Vet du vart du ska vända dig för idéer till Wikimedia Sverige? (J/N)
 • Tycker du att Wikimedia Sverige borde lägga mer energi på att ge stöd till aktiva skribenter? (J/N)
 • Finns det något speciellt du skulle vilja ha stöd med? (Fritext)
 • Hur väl tycker du att Wikimedia Sverige arbetar för att få plattformen för Wikipedia mer funktionell? (1-5)
 • Hur väl tycker du att Wikimedia Sverige arbetar för att få plattformen för Wikipedia lokaliserad? (1-5)
 • Hur mycket energi tycker du att Wikimedia Sverige i framtiden ska lägga inom följande områden?
  • Lokalisering av plattformen (1-5)
  • Funktionsutveckling (1-5)
  • Buggrapportering (1-5)
  • Direktkontakter med WMF-utvecklare (1-5)
  • Skapa dokumentation och hjälpsidor (1-5)
 • Finns det något annat du tycker Wikimedia Sverige borde göra? (Fritext)

Övriga frågor

 • Är du man eller kvinna? (M/K)
 • Vilken ålderskategori tillhör du? (<20,20-30,30-40,40-50,50-60,60-70,>70)
 • Känner du till att du kan bli medlem i Wikimedia Sverige? (J/N)

Vill du bli medlem, klicka här.