WikiSkills 2013/Resebeslut Geneve

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Beslutsdatum
 • 2012-01-01 (enligt WikiSkills projektbeskrivning)
Rese-ID
Resenär(er)
 • Anna Bauer
Eventuell medresenär
 • ingen
Resans ändamål
Möte för att samordna sig med andra projektpartners och för att sprida info om vad vi gör och projektresultat på ett TEDx-evenemang.
Datum och ungefärlig tidpunkt, avresa från hem eller bostad, restid
 • 2013-04-16 11:50, 9 timmar
Datum och ungefärlig tidpunkt, från och med, till och med, tjänstgöring vid resemålet
 • 2013-04-17 morgonen - 2013-04-19 16.00 (men jag måste resa tidigare, redan vid lunchtid för att hinna ta flyget och inte tvingas övernatta någonstans på hemvägen).
Datum och ungefärlig tidpunkt, återkomst till hem eller bostad
 • 2013-04-19 23.30, 11,5 timmar
Resebeslutfattare

Budget

Kostnadsspann för resekostnader
 • 300 kr flygbuss, 5 624 kr flyg, 250 kr tåg, 160x2+100=420 EUR = 3500 kr hotell
Uppskattning av traktamenten
 • 4 dagar à 862 kr (Schweiz) = < 3 448 kr
Uppskattning av restidersättning
 • Restid tisdag: den tid mellan 11:50-20:50 som jag inte jobbade. Kanske 5 h.
  • 5 timmar à (45424/240=189)=945 kr
 • Restid fredag Den tid mellan 12:00-23:30 som jag inte jobbade. Kanske 9 h.
  • 5 timmar à (45424/190=239) + 4 timmar à (45424/240=189) = 1951 kr
Eventuellt övrigt
 • 96 EUR=800 kr konferensavgift för TEDxGeneva Conference
Summa = kostnadsspann totalt
 • 16818 kr
Kostnadsställe/Projekt
 • 4100 WikiSkills

Transportmedel

Transportmedel
 • ...
Motiv för avvikelse från kollektivtrafik som tranportmedel
 • taxiresa/bilresa pga...

Kombination med privat syfte, fr.o.m.-t.o.m.

 • avses inte

Reserapport

Kommentarer:

 • Reserapport lämnas inom fem dagar efter avslutad resa
 • Reserapport ska vara kortfattad. Den har tre syften:
  • Ge utomstående kortfattad information
  • Ge input till eventuell fortsättning av inledd verksamhet
  • Vara underlag för sakrevision av föreningen
 • Eventuell skriftlig information utöver reserapport lämnas i särskild ordning på föreningswiki alternativt styrelsewiki, om möjligt med länk i reserapporten


Rapporterad av, datum
avvikelser från beslutet ovan, andledning

(Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte)

 • ....
Utfall kostnader

Travel total: 707,19+392,87 + 151,76 EUR Subsistence food etc: 1268 SEK (Apr 2013) = EUR ("Traktamente för Geneve omgjord igen")

 • totalt 10 657 kr (1251,82 EUR)

Rapport

 • Koordinering mellan WikiSkills partners om de uppgifter som är kvar att göra. En granskare från EU-kommissionen deltar under en av dessa två koordineringsdagar.
 • Wikimedia Sverige deltar i TedX Geneva och pratar bland annat för en 30-40 deltagare/lärare om wikier och erfarenheter från WikiSkills-kurserna.

Eventuella kommentarer av uppföljningskaraktär

 • ....
 • ....